Komunikat Sekcji z 29.04.2020 r.

W imieniu Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku informuję, że:

  1. Opracowaliśmy projekt pisma (przy znacznym udziale mec. Tomasza Gryczana) – wystąpienia Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych do Oddziałów Państwowej Inspekcji Pracy w sytuacji zastrzeżeń dotyczących wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkolnej (adresy Oddziałów PIP: Gdańsk, Gdynia, Starogard Gdański, Słupsk, Wejherowo, znajdują się na stronie: https://gdansk.pip.gov.pl
  • Wysłaliśmy pismo do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – zapytanie o rozmowy z MEN ws. przygotowań i zabezpieczeń dzieci i pracowników placówek oświatowych w związku z planowanym rozpoczęciem zajęć opiekuńczych w czasie epidemii.
  • Opracowaliśmy pismo do Pomorskiego Kuratora Oświaty w związku z listem Kuratorium do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w województwie pomorskim (z dn. 27 kwietnia br.). Kilka z przedstawionych w nim tez, dotyczących organizacji pracy szkół w czasie epidemii, budzi poważne wątpliwości z perspektywy dyrektorów i nauczycieli.

Przypominamy, że:

  • Opinia prawna, dotycząca wypłaty wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi za czas niewykonywania pracy w szkołach z powodu epidemii koronawirusa  znajduje się na stronie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?lang=pl
  • Przekazaliśmy do KZ/KM pod koniec marca br.  projekt pisma do dyrektorów ws. wypłacenia całości wynagrodzenia.
  • Przekazaliśmy do KZ/KM projekt pisma do Kuratorium – skargi na bezprawne działania-zalecenia dyrektorów w czasie epidemii.
  • Przesłaliśmy do KZ/KM projekt pisma-skargi do organów prowadzących, Kuratorium w sytuacji, gdy projekt organizacji szkoły na rok szkolny 2020/2021 nie był przekazany w trybie określonym przez prawo oświatowe i związkowe (łącznie z opinią prawną dotyczącą tzw. anonimizacji arkuszy organizacji szkół jako naruszenie prawa).
  • Przeprowadzamy konsultacje telefoniczne, mailowe dotyczące problemów związanych najczęściej z epidemią koronawirusa, pracą szkół, wymaganiami dyrektorów itp.  

W imieniu Sekcji,

Wojciech Książek

Uwaga: w/w dokumentami dysponują członkowie władz „S” oświatowej.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej