Informacja ze spotkania Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z Pomorskim Kuratorem Oświaty w dniu 1 grudnia 2020 r.

1 grudnia 2020 roku – na wniosek Sekcji – odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z Pomorskim Kuratorem Oświaty. W  spotkaniu zorganizowanym w trybie on-line przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku udział wzięli: Wojciech Książek, Barbara Kamińska, Anna Kocik, Bożena Brauer, Maciej Werra z MSOiW NSZZ „Solidarność” oraz Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty z wizytatorami: Barbarą Dembek-Bochniak, Bożeną Grabowską, Adamem Lewandowskim i inspektorem Grażyną Westerską – koordynatorami omawianych działań.

Tematami do omówienia były między innymi:

  1. Awans zawodowy. Omówiono wnioski wynikającej z letniej i zimowej sesji, uzgodniono system powiadomień Związku o terminach posiedzeń komisji ds. awansu.
  2. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów. Strona związkowa  przekazała uwagi dotyczące wniosków o nagrody KO i regulaminu nagród.
  3. Prywatyzacje i likwidacje szkół (w tym sprawa Szkoły Podstawowej w Gdańsku Kokoszkach, ul. Azaliowa). Pomorski Kurator Oświaty przedstawiła informacje dotyczące zasad wyrażania opinii KO ws. likwidacji szkół.
  4. Opiniowanie arkuszy organizacji szkół. Strona związkowa przedstawiła swoje uwagi i wnioski o zmianę w przepisach dotyczących opiniowania arkuszy przez związki zawodowe.
  5. Konkursy na dyrektorów.  Omówiono sytuacje, w których ze względu na COVID możliwe było powierzenie funkcji dyrektora na rok szkolny 2020/21 bez konkursu.

Oprócz tego w sprawach innych:

a/ Przedstawiono pismo – uwagi Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Słupsku. Zwraca się w nim m. in. uwagę na poważne redukcje godzin dydaktycznych przez organ prowadzący w Słupsku.

b/ Strony akcentowały, szczególnie w tak trudnym czasie epidemii i edukacji on-line, znaczenie dobrego procesu kształcenia i wychowania, jasnych wymagań, odsuwania szkół, zgodnie z art. 84 ustawy Prawo oświatowe, od prób ideologizacji i upolityczniania.

W imieniu Prezydium Sekcji,
Wojciech Książek
(przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej