Apel do Ministerstwa Edukacji Narodowej i organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne o zapłatę za prowadzenie zajęć przez nauczycieli metodami on-line

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku oczekuje zmiany w zakresie prawnych rozwiązań  i wsparcia szczególnie nauczania zdalnego lub tzw. hybrydowego. Nauczanie hybrydowe, choć jest bardzo dobrym pomysłem w warunkach pandemii, wymaga doprecyzowania i zdefiniowania. Zwracamy uwagę, że nauczanie hybrydowe wymaga dużego nakładu czasu i energii (duża trudność dla nauczyciela w jednoczesnym prowadzeniu lekcji w klasie i na odległość za pomocą różnych aplikacji dla nieobecnych uczniów – gdy różne formy pracy w klasie). 

Natomiast, gdy nauczyciel przebywa na kwarantannie i prowadzi zajęcia on-line, to należy podjąć działania na rzecz wynagradzania nie tylko nauczyciela prowadzącego zdalne nauczanie, ale też drugiego nauczyciela, który jest w tym czasie z uczniami w sali lekcyjnej. Ten drugi nauczyciel pełni również rolę dydaktyczną, wspomagającą zdalną pracę nauczyciela i bieżącą pracę uczniów a nie pełni więc wyłącznie funkcji opiekuńczej. Musi uruchomić sprzęt, kontrolować pracę uczniów i realizację poleceń nauczyciela,  dyscyplinować uczniów. W niektórych sytuacjach uzupełnia pracę dydaktyczną o takie środki, jak: filmy, prezentacje lub animacje potrzebne do przeprowadzenia lekcji, indywidualizuje proces dydaktyczny uczniom wymagającym wsparcia. Natomiast w sytuacji, gdy są kłopoty z połączeniem lub ze sprzętem, sam musi kontynuować prowadzenie zajęć. Te wszystkie czynności i działania nauczyciela wykraczają znacznie poza spektrum zajęć opiekuńczych.

Pozbawienie nauczycieli wynagrodzenia za wykonaną pracę na rzecz ucznia jest nie do zaakceptowania przez NSZZ „Solidarność”.

 Prezydium Sekcji oczekuje także realizacji planu – łącznie ze środkami finansowymi na ten cel – doposażenia szkół, nauczycieli, uczniów w sprzęt komputerowy, właściwe oprogramowanie (np. rzutniki, w odpowiednio szybkich komputerach zainstalowane aplikacje umożliwiające kształcenie na odległość, głośniki komputerowe w salach), a także domaga się efektywnych form doskonalenia zawodowego w tym zakresie.

W imieniu Prezydium Sekcji,

Wojciech Książek

(przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej