Jakie są rodzaje szkoleń BHP?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Przepisy przewidują dwa rodzaje szkoleń BHP:

  • wstępne oraz
  • okresowe.

Ponadto szkolenia BHP zarówno wstępne, jak i okresowe powinno odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Po zapoznaniu się z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik jest obowiązany potwierdzić ten fakt na piśmie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Przed dopuszczeniem do pracy pracownik musi odbyć wstępne szkolenie BHP, które obejmuje szkolenie wstepne ogólne (ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy  (ma na celu zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na jego stanowisku pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku) .

W trakcie zatrudnienia, w określonych odstępach czasu, pracownik musi uczestniczyć w szkoleniach okresowych mających na celu aktualizację oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp a także zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-szkolenia-bhp-pracownikow-czestotliwosc-szkolen

Źródło:  http://www.prawawpracy.pl/pdf/prawa_prac_bhp.pdf

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej