Partnerskie rozwiązywanie problemów

O projekcie „,Godna praca to bezpieczna praca” rozmawiamy z Iwoną Pawlaczyk, ekspertem ds. BHP

Iwona Pawlaczyk

– Region Gdański NSZZ „Solidarność” realizuje projekt finansowany z Funduszy Norweskich, zatytułowany ,,Godna praca to bezpieczna praca”. W ramach projektu planowane są debaty. Jakie zagadnienia zostaną podczas nich poruszone?

– W ramach projektu zamierzamy przyjrzeć się systemowi ochrony pracy w Polsce. Chcemy go porównać z norweskim system ochrony pracy. Między innymi będziemy zajmować się przedstawicielstwem pracowniczym ds. bhp w systemach polskim i norweskim. Spróbujemy porównać rozwiązania polskiego i norweskiego systemu społecznego nadzoru nad warunkami pracy. W ramach projektu przeprowadzona zostanie ankieta na temat udziału społecznych inspektorów pracy w Polsce w działaniach pracodawców na rzecz bhp w zakładach pracy. Końcowym efektem projektu mają być propozycje zmian w polskim prawie pracy w zakresie przedstawicielstwa pracowników ds. bhp.

– Oczywiście temat systemu ochrony pracy jest bardzo obszerny. Czy można w skrócie pokusić się o przytoczenie najważniejszych postulatów zmian, które by ten system mogły poprawić?

– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność” od reaktywowania w 1989 roku zgłaszał postulaty w zakresie ochrony człowieka w środowisku pracy , które w dalszym ciągu pozostają aktualne. Dotyczyły one konieczności stworzenia skutecznego systemu prawno-organizacyjnego ochrony człowieka w środowisku pracy w Polsce. Elementami takiego systemu powinny być między innymi: dobre, egzekwowalne przepisy prawne, system mechanizmów ekonomicznych wymuszających stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawidłowo funkcjonujący nadzór nad warunkami pracy, zapewnienie ochrony zdrowia pracujących, postawienie na odpowiednio wysokim poziomie kształcenia i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, propagowanie kultury bezpieczeństwa pracy i życia. Od lat trwające prace nad przygotowaniem rozwiązań oraz ich skutecznym wdrażaniem odbywają się z różnym skutkiem. Generalnie należy dążyć do zmiany sposobu postrzegania zagadnień ochrony pracy przez ogół społeczeństwa i kształtowania nawyków bezpiecznego życia i pracy.

– Z badań wynika, że ponad 60 proc. wypadków jest z winy pracowników. Co zrobić, aby pracownicy przestrzegali przepisów BHP, co przecież jest w ich interesie?

– Kultura bezpieczeństwa pracy jest jednym z ważnych, ale nie jedynym elementem całego systemu ochrony pracy. Aby system funkcjonował prawidłowo, muszą sprawnie działać wszystkie jego elementy. Ponadto kultura bezpieczeństwa pracy dotyczy wszystkich podmiotów procesu pracy, a więc zarówno pracodawców, kierownictwa i dozoru, jak i samych pracowników, najdotkliwiej odczuwających skutki złych warunków pracy. Z doświadczeń innych krajów wynika, że najlepsze efekty w zakresie szerzenia kultury bezpieczeństwa daje wspólne, partnerskie rozwiązywanie problemów, w tym także z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Tego typu działalność może być prowadzona na forum komisji bhp dla całego zakładu, grup bhp dla wydziałów (oddziałów) oraz w czasie codziennych lub cotygodniowych spotkań (odpraw) pracowników poszczególnych grup roboczych. W czasie takich spotkań powinno się szczerze i otwarcie omawiać problemy i dyskutować nad ich rozwiązaniem. Pracownik pracujący stale na danym stanowisku pracy wie najlepiej, jakie problemy na nim występują oraz jak je wyeliminować. Żadna kontrola, ani wewnętrzna ani zewnętrzna nie wykryje wszystkich nieprawidłowości, jakie występują w miejscu pracy. Wykorzystanie, więc wiedzy, doświadczenia i praktycznych umiejętności pracownika, w znacznym stopniu może przyczynić się do sukcesu systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Warto, więc również zadbać o prawidłowe szkolenie z zakresu bhp pracowników, aby móc prowadzić z nimi partnerski dialog.

A co do danych statystycznych wskazujących jako jedną z przyczyn wypadków przy pracy – nieprawidłowe zachowanie się pracownika, to nie zapominajmy, że protokół powypadkowy i kartę statystyczną wypadku przy pracy sporządza i zatwierdza – pracodawca i jego służby. Jest, więc sprawą oczywistą, że pracodawca z obawy o grożące mu konsekwencje, próbuje przerzucić odpowiedzialność na pracownika.

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej