Jakie są filary koncepcji zrównoważonego rozwoju?

Zrównoważony rozwój to podejście do rozwoju społecznego, gospodarczego i ekologicznego, które ma na celu zaspokajanie obecnych potrzeb ludzi, nie naruszając przy tym możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb.

Zrównoważony rozwój to koncepcja, która zakłada harmonijną równowagę między ekonomią, społeczeństwem i środowiskiem naturalnym.

Trzy filary zrównoważonego rozwoju:

  • Ekonomia: Pierwszym filarem zrównoważonego rozwoju jest ekonomia. Chodzi tu o tworzenie trwałego i opartego na zrównoważonych modelach wzrostu gospodarczego. Oznacza to dążenie do zapewnienia dostępu do odpowiednich środków do życia i dobrobytu, bez niszczącego środowiska naturalnego nadmiernego zużycia zasobów.
  • Społeczeństwo: Drugim filarem jest aspekt społeczny. Zrównoważony rozwój zakłada tworzenie społeczeństw, w których ludzie mają dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, uczestniczą w procesach decyzyjnych, a także korzystają z równych szans i praw. To także kwestia walki z ubóstwem, nierównościami społecznymi i promowania sprawiedliwości społecznej.
  • Środowisko naturalne: Trzecim, ale nie mniej ważnym filarem, jest ochrona środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój zakłada odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych, minimalizowanie negatywnego wpływu na ekosystemy i zmniejszanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Chodzi o zachowanie bioróżnorodności i dbanie o stan naszej planety.

Idea zrównoważonego rozwoju jest kluczowa dla przyszłości naszej planety i dobrobytu ludzkości. Ignorowanie aspektów ekologicznych może prowadzić do niszczących skutków zmian klimatu, utraty bioróżnorodności i zanieczyszczenia środowiska. Brak równości społecznej prowadzi do konfliktów społecznych i niesprawiedliwości. A brak trwałego wzrostu gospodarczego może prowadzić do kryzysów finansowych i ubóstwa.

Zrównoważony rozwój to droga, która dąży do uwzględnienia tych trzech filarów – ekonomii, społeczeństwa i środowiska naturalnego – w podejmowaniu decyzji i działaniach na każdym poziomie, od jednostki po globalne instytucje. To podejście, które może pomóc w zachowaniu równowagi między naszymi obecnymi potrzebami a potrzebami przyszłych pokoleń, chroniąc jednocześnie naszą planetę i promując lepsze warunki życia dla wszystkich.

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/szkolenia_i_rozwoj/6312057,zrownowazony-rozwoj.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej