Przyjaźni pracodawcy po raz 13

221 certyfikatów „Pracodawca przyjazny pracownikom” przyznano w ciągu 12 edycji konkursów. Niektórzy pracodawcy otrzymali ten zaszczytny, przyznawany przez NSZZ „Solidarność” tytuł więcej niż jeden raz. We wrześniu br. ruszył nabór kandydatów do trzynastej edycji konkursu.

Ogólnopolski konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” zaingurowany została w październiku 2007 roku przez NSZZ „Solidarność”, w ramach kampanii „Polska Przyjazna Pracownikom”. Patronat nad konkursem objął ówczesny prezydent RP Lech Kaczyński.

Do konkursu kandydatów typują podstawowe jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarności”, które wypełniają ankiety zgłoszeniowe zawierające między innymi pytania dotyczące uzwiązkowienia w firmie, procenta umów o pracę na czas nieokreślony, a także funkcjonowania społecznej inspekcji pracy. Każdy wniosek, oprócz ankiety zgłoszeniowej, powinien zawierać również opinię władz organizacji NSZZ „Solidarność” dotyczącą zawarcia z pracodawcą ZUZP i przestrzegania jego warunków, ocenę relacji pracodawcy  z  załogą  i reprezentującymi ją związkami zawodowymi. Przedstawiony powinien zostać wynik  finansowy  firmy za ostatni  rok  rozrachunkowy – ujemny czy dodatni (informacja ta nie dotyczy zakładów nieprodukcyjnych). Jeżeli firma ma dodatni wynik, należy podać informację, czy pracodawca przeznaczył część środków na podwyżki lub nagrody dla pracowników, na inwestycje poprawiające warunki pracy lub tworzące nowe miejsca pracy. W opinii powinna  znaleźć się również informacja, w jaki sposób pracodawca przeciwdziała  stresowi  w  pracy  ze  szczególnym uwzględnieniem walki z mobbingiem.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie dialogu społecznego, przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat, od daty przyznania. Laureaci poprzednich edycji Konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu.

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Z naszego regionu nagrodę z rąk prezydenta RP odebrało 9 pracodawców, w tym jeden dwukrotnie. W pierwszej edycji konkursu (2007 rok) laureatami zostały aż trzy pomorskie firmy: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni Sp. z o.o., Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A oraz Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Ta ostatnia, która obecnie nazywa się PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże w Gdańsku otrzymała ponownie nagrodę w zeszłorocznej, 12 edycji. W 2008 roku (2 edycja) do grona wyróżnionych firm dołączył gdyński Radmor SA., w 2011 roku (5 edycja) wyróżniony został Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z Tczewa, rok później zaś Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. W 2014 roku (8 edycja) nagrody odebrały dwie firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lębork i Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Chojnice, w 2015 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Gdynia.

Więcej informacji

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej