Personel ochrony zdrowia w związkowej służbie – priorytetem rozwój Związku

Jak zwiększyć zainteresowanie personelu medycznego przynależnością związkową oraz jak rozwijać działalność związkową w sposób nowoczesny, tak by sprostać wymogom współczesności i zachęcić młodych ludzi do NSZZ „Solidarność” – dyskutowali 8 listopada br. w Gdańsku członkowie Rady Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia podczas spotkania z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Obrady plenum Rady nakreśliły strategię rozwoju Związku.

Spotkanie było też okazją do podziękowań od przewodniczącego Dośli i Łukasza Ciasia, przewodniczącego Rady Sekcji Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia, tym związkowcom, którzy wyróżniają się swą pracą, szczególnie delegatom na WZD. Lider gdańskiej „Solidarności” przedstawił też wyniki wyborów i rezultaty w postaci uchwał i deklaracji XXXI KZD NSZZ „Solidarność”.

Co ciekawe, niebawem zobaczymy związkowców z medycznej sekcji w nowych kurtkach z logo i symbolem z charakterystycznym napisem NSZZ „Solidarność”. Dlaczego? To nie tylko widoczny znak, ale i praktyka, gdyż na przykład 31 sierpnia br. członkowie pocztu sztandarowego Sekcji Służby Zdrowia zmokli niemiłosiernie, ale wytrwali.

– Od 25 lat w Polsce działa ochrona zdrowia i poprawne określenia to „ochrona zdrowia” i „system ochrony zdrowia” lub „system opieki zdrowotnej”. Jednak mamy w nazwie służbę, bo tak zostało historycznie przyjęte. Jednak nie chodzi nam o spór semantyczny, czy pojęciowy, ale i o spojrzenie na medyków i inne profesje medyczne ze strony polityków oraz całego społeczeństwa – mówił Łukasz Ciaś, nawiązując do zakorzenionego określenia „służba zdrowia”.

„Słownik języka polskiego” służbę zdrowia określa jako „wszelkie działania mające na celu zapewnienie obywatelom opieki zdrowotnej i sanitarno-epidemiologicznej; ale również pracowników placówek medycznych”. Opieką zdrowotną jest zaś „zorganizowana działalność, której celem jest zapobieganie chorobom i leczenie ludzi”.

Za sprawą reform z 1999 roku służba zdrowia została zastąpiona systemem ochrony zdrowia. Medycy mają bowiem charakter profesjonalistów. Obecnie pojęcie służba odnosi się raczej do służb mundurowych. Zdrowie trzeba ochraniać. Jednak profesje medyczne nadal kojarzą się z poświęceniem – w służbie.

Pracę ukierunkowaną na ochronę zdrowia – co podkreślają związkowcy, wykonują kompetentni profesjonaliści medyczni. Praca lekarzy, pielęgniarek oraz innego personelu medycznego wymaga troski.

– Spór semantyczny odkładamy na bok. Pracujemy nad rozszerzeniem terytorialnym i przekształceniem się w sekcję międzyregionalną tak, by mogli uczestniczyć w niej koleżanki i koledzy, pracownicy medyczni z regionów Słupskiego i Elbląskiego – mówi Łukasz Ciaś. Kierowana przez niego sekcja skupia w swych szeregach ok. 720 związkowców.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej