Najniższa krajowa wzrośnie w przyszłym roku do 4300 zł brutto

Rada Ministrów przyjęła 14 września br. rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Od 1 lipca br. najniższa krajowa pensja to 3600 zł brutto, czyli netto 2783,86 zł. Zanosi się na dalsze „spłaszczanie” wynagrodzeń. Najniższa krajowa w 2024 roku ma wynieść 4242 zł brutto (3 221,98 zł netto) od 1 stycznia. Minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 27,70 zł brutto. Z kolei od 1 lipca 2024 r. najniższa krajowa wzrośnie do 4300 zł brutto miesięcznie (3 261,53 zł netto) i 28,10 zł brutto na godzinę.

Postulatem NSZZ „S”, zgodnym z unijną dyrektywą europejską, jest wynagrodzenie minimalne adekwatne, czyli sprawiedliwe w stosunku do innych wynagrodzeń i zapewniające godny poziom życia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Relacja proponowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę do prognozowanego na 2024 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (7794 zł) wyniesie od 1 stycznia 2024 r. 54,4 proc., a od 1 lipca 2024 r. – 55,2 proc. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę zachowa siłę nabywczą  rodzin pracowników – tych z najniższym wynagrodzeniem.

Według danych GUS wynagrodzenie minimalne w Polsce otrzymuje 1,5 mln pracowników, czyli 13 proc. ogółu zatrudnionych.  Wzrost płacy minimalnej wyprzedza wzrost pozostałych płac, co prowadzi do tzw. spłaszczenia wynagrodzeń, czyli niwelacji różnicy między specjalistami o dłuższym stażu, a początkującymi pracownikami o mniejszym stażu. Urzędowa regulacja (podnoszenie) płacy minimalnej nie wymusza podniesienia płac regulowanych „rynkowo”, czy tych wypłacanych z budżetu państwa (z podatków).

Dokładna kwota netto minimalnego wynagrodzenia każdego pracownika uzależniona jest od wielu czynników m.in. złożenia oświadczenia PIT-2 w zakładzie pracy, praca poza miejscem zamieszkania, uwzględnianie autorskich kosztów uzyskania przychodów. Kwoty minimalnego wynagrodzenia wskazane w rozporządzeniu są kwotami brutto. Aby ustalić faktyczną wysokość wypłaty, jaka wpłynie od stycznia na konto pracowników należy od nich odjąć obowiązkowe składki ZUS społeczne i zdrowotne.  

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej