7 kwietnia 2024 r.: wybory samorządowe, demokracja w małych ojczyznach  

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia br. Tego dnia obywatelska partycypacja nabiera szczególnego znaczenia. W lokalu wyborczym otrzymamy cztery lub trzy karty do głosowania.

W niedzielę 7 kwietnia br. odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. W jej trakcie na urząd wybrani zostaną członkowie władz lokalnych na pięcioletnie kadencje.

W naszych małych ojczyznach wiemy o naszych radnych sporo, na tyle by wybrać dobrze. Większe miasta – tutaj wyborcza rzeczywistość może mieć odmienne oblicze – w nich czasem zdecyduje szyld partyjny, opinie lokalnych mediów lub wizerunek kandydatki czy kandydata. Sejmiki województw z pewnością staną się politycznym polem bitwy głównych ugrupowań o aspiracjach ogólnokrajowych – kto komu odbije lokalny parlament. Wyniki wyborów do Sejmików pokażą w jakim kierunku, na ile – i czy wogóle, ewoluują polityczne sympatie, pokazane w wyborach do Sejmu i Senatu z 15 października ub.r.

Uwaga! Głosować można w swoim okręgu (niezameldowani w danym okręgu mogą dopisać się do spisu wyborców).

Pamiętajmy, że wybory to nasz dobry przywilej. Nawet jeśli szanse, że jedna decyzja wyborcza wpłynie na wynik, są niewielkie to wartość każdego głosu ma swą wagę i każdy głos się liczy, a zmiany polityczne mogą zależeć od nielicznej grupy elektoratu. W małych i w dużych okręgach wyborczych niewielka liczba może zadecydować o wyniku.  W wyborach, w których zwycięzca wyłaniany jest w systemie większościowym – w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, pojedynczy głos przekłada się bezpośrednio na wynik kandydata.

W wyborach organizowanych na zasadach proporcjonalnych (do parlamentu, do rad i sejmików) pojedynczy głos w pierwszej kolejności przekłada się na poparcie dla ugrupowania, potem na poparcie dla konkretnego pretendenta.

W wyborach samorządowych wyborcy w większości gmin będą mogli oddać cztery głosy; po jednym na radnych gminy, powiatu, województwa oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Na dole karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Wszystkie karty do głosowania będą koloru białego. Nazwiska kandydatów będą natomiast wydrukowane na kolorowym tle: na szarym w wyborach do rad gmin, żółtym w wyborach do rad powiatu, niebieskim w wyborach do sejmików wojewódzkich oraz różowym w wyborach wójta, burmistrza.

W miastach na prawach powiatu wyborcy otrzymają tylko trzy karty (rada, Sejmik, prezydent miasta). Kart wyborczych w miastach na prawach powiatu jest mniej, gdyż nie odbywają się w nich wybory do rad powiatu. Nazwiska kandydatów znajdą się na tle szarym jak do rady miasta, które jest jednocześnie powiatem np. Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot.  

Aby móc zagłosować, należy być ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – w danej gminie głosować będą mogli wyłącznie wyborcy, ujęci w spisie wyborców tej gminy.

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7:00 do 21:00. Adres lokalu wyborczego można znaleźć m.in. w Centralnym Rejestrze Wyborców. Dostęp do niego umożliwia np. aplikacja mObywatel. Miejsce głosowania można wyszukać również w wyszukiwarce Państwowej Komisji Wyborczej, dostępnej na stronie internetowej PKW.

W całym kraju odbędzie się głosowanie na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. W przypadku, gdy nie przyniesie ono rozstrzygnięcia, dwa tygodnie po pierwszej turze, odbędzie się II tura głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała cykl materiałów o wyborach samorządowych, przeznaczonych dla wyborców w postaci krótkich filmów instruktażowych. Zostały zamieszczone m.in. na oficjalnym kanale PKW na platformie YouTube.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej