Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność – XVII edycja

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Przed nami rozstrzygniecie siedemnastej już edycji rozdziału środków z Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (finał, wręczenie stypendiów odpędzie się 31 sierpnia. Wnioski stypendialne składa się do 20 lipca). Przypominamy, że powołaliśmy go w 2002 roku. W międzyczasie, przed pięcioma laty, zadania Funduszu formalnie przekazano do realizacji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Nie zmienia się jednak zasadniczy cel: chęć pomocy młodym ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do wyboru jak najlepszej drogi edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwestycji w przyszłość, jak dobra edukacja.

W imieniu Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłatę na jego konto. Do tej pory przyznaliśmy 631 stypendiów dla zdolnej młodzieży z rodzin niezamożnych. Praca na rzecz Fundacji i Funduszu Stypendialnego jest działalnością społeczną, to znaczy że Zarząd i Kapituła nie pobierają  jakiegokolwiek wynagrodzenia. Przypominamy, że wpłat mogą dokonywać m. in. instytucje, zakłady pracy, organizacje związkowe, osoby prywatne (dotychczas są to wpłaty najczęściej raz w roku, 100 zł i więcej). Wykaz Darczyńców znajduje się na stronie internetowej ZR: www.solidarnosc.gda.pl oraz Fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl

Apel – czytaj więcej:…>>

Komunikat z obrad Kapituły – więcej czytaj:…>>

Regulamin Funduszu Stypendialnego – więcej czytaj:…>>

Wniosek stypendialny 2019 – pobierz:…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej