Zapytanie ofertowe – realizacja dwóch filmów

Zapytanie o cenę na realizację dwóch filmów o tematyce bezpieczeństwo i higiena pracy osób z niepełnosprawnością oraz zagrożeń psychospołecznych i stresu w miejscu pracy w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca – II edycja”

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24 , będący Wnioskodawcą projektu pt. ,,Decent work is a safe work – II edition” (tłum. „Godna praca to bezpieczna praca – II edycja”), dofinansowanego z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na realizację dwóch filmów o tematyce bezpieczeństwo i higiena pracy osób z niepełnosprawnością oraz zagrożeń psychospołecznych i stresu w miejscu pracy

(CPV: 92111250 – Produkcja filmów informacyjnych)

Przesłanie lub dostarczenie podpisanej  oferty na adres Region Gdański NSZZ „Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24 pok. 128 lub drogą elektroniczną, zawierającej wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do  23.10.2023 do godziny 12.00 na adres: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

Pliki do pobrania:

BHP – Formularz ofertowy – Produkcja filmu…>>

Zapytanie ofertowe – Produkcja filmu…>>

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej