Jakie zasady obowiązują w Norwegii w zakresie świadczeń wypadkowych i chorobowych?

  • Wypadek przy pracy

Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet), kiedy wydarza się wypadek śmiertelny lub inny wypadek z poważnym uszkodzeniem ciała. Przykładami poważnych wypadków są uszkodzenia czaszki, uszkodzenia kości, urazy wewnętrzne, utrata części ciała, zatrucie, odmrożenie, oparzenie, oparzenia chemiczne, utrata przytomności i urazy wymagające hospitalizacji. Pracodawca zobowiązany jest także do poinformowania urzędu ubezpieczeń społecznych (NAV) o urazach i chorobach, które mogą dawać prawo do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy. Dodatkowo możesz mieć także prawo do ubezpieczenia wypadkowego na mocy Ustawy o ubezpieczeniach wypadkowych. Roszczenia z tego tytułu należy kierować do firmy ubezpieczeniowej, z którą pracodawca podpisał umowę o ubezpieczeniu wypadkowym.

  • Choroba zawodowa

Przez chorobę zawodową rozumie się obrażenia, chorobę lub śmierć w wyniku wypadku przy pracy. Niektóre choroby mogą zostać uznane za choroby zawodowe, jeśli zostały spowodowane szkodliwym wpływem środowiska pracy. Pracodawca ma obowiązek powiadomienia lokalnego urzędu NAV o urazie powstałym w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Sam natomiast ponosisz odpowiedzialność za powiadomienie pracodawcy o wypadku. Jeżeli Twój pracodawca tego nie uczynił, wypadek możesz zgłosić sam.

  • Częściowa niezdolność do pracy

Jeżeli częściowo utracisz zdolność do pracy z powodu problemów zdrowotnych lub jeżeli problemy zdrowotne ograniczają Ci możliwości wyboru zawodu lub miejsca pracy, możesz być uprawniony do specjalnych usług lub programów organizowanych przez NAV, mających na celu umożliwienie Ci powrót do pracy.

  • Zasiłek w celu przywrócenia zdolności do pracy

Zasiłek ten ma zapewnić Ci dochód w okresie przejściowym kiedy to z powodu choroby lub obrażenia potrzebujesz rehabilitacji zawodowej, leczenia medycznego lub innego rodzaju pomocy z NAV, aby rozpocząć pracę. Z reguły wymagane jest, abyś był członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 3 lata zanim możesz ubiegać się o zasiłek. Jeśli pracowałeś, wystarczy członkostwo w systemie przez okres roku zanim ubiegasz się o zasiłek. W niektórych przypadkach dopuszcza się wyjątki. O zasiłek mogą się ubiegać osoby w wieku od 18 do 67 lat, które mieszkają lub przebywają w Norwegii.

  • Świadczenia inwalidzkie

Do świadczeń inwalidzkich możesz być uprawniony w przypadku zredukowania Twojego wynagrodzenia lub zdolności do pracy o co najmniej połowę w wyniku trwałej choroby, obrażenia lub ułomności. Należy udokumentować, że leczenie lub rehabilitacja zawodowa nie są w stanie poprawić zdolności zarobkowej. NAV decyduje o tym, czy spełniasz warunki przyznania świadczeń inwalidzkich. Z reguły wymagane jest, abyś był członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 3 lata zanim ubiegasz się o zasiłek. O zasiłek mogą się ubiegać osoby w wieku od 18 do 67 lat, które są członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/104848/nowicjusz%20w%20norwegii%202012.pdf

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej