Zapytanie ofertowe: Radiowa kampania promocyjna

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24 , będący Wnioskodawcą projektu pt. ,,Decent worki s a safe work – II edition” (tłum. „Godna praca to bezpieczna praca – II edycja”), dofinansowanego z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na realizację radiowej kampanii upowszechniającej  (CPV: 92211000-3 – usługi produkcji radiowej).

Formularz ofertowy – radiowa kampania promocyjna…>>

Zapytanie ofertowe – radiowa kampania promocyjna…>>

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej