7 października: Światowy Dzień Godnej Pracy

Godna praca to według definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy „szansa dla kobiet i mężczyzn do uzyskania godnej i produktywnej pracy w warunkach wolności, równości, bezpieczeństwa i ludzkiej godności”. 7 października br. obchodzimy już po raz dziesiąty Światowy Dzień Godnej Pracy (World Day of Decent Work).

Praca jest nieodzowną częścią życia człowieka. Powinna ona dawać człowiekowi satysfakcję, ale także godne wynagrodzenie

Powszechnej deklaracji praw człowieka, pracy poświęcone zostały następujące artykuły:

art. 23.

1. Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem.

2. Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej płacy za równą pracę.

3. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej.

4. Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów.

art. 24.

Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.

O tych zasadach przypomina Światowy Dzień Godnej Pracy. W tym roku w centrum uwagi znalazła się walka o godną  płacę minimalnej i o podwyżkę płac dla wszystkich pracowników. O tym, ze coś z pałacami na świecie jest nie tak świadczą liczby. I tak od 2015 roku 1 procent najbogatszych ludzi posiada więcej bogactwa niż reszta planety (Oxfam). 71 procent ludzi twierdzi, że rządy powinny dążyć do podwyżki płac pracowników (ITUC Global Poll 2017). 80 procent osób twierdzi, że płaca minimalna w ich kraju jest zbyt niska (ITUC Global Poll 2017).

Organizatorzy akcji zaapelowali do rządów o godziwe zarobki, bezpieczne miejsca pracy i ograniczeniu „pazernych korporacji ustalających reguły gospodarki. Płaca minimalna musi wystarczyć do zapewnienia przyzwoitego standardu życia, a wszyscy pracownicy muszą mieć prawo do przystąpienia do związku zawodowego i rokowań zbiorowych.

Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej