Skontrolują zabezpieczenia przed Covid-19

Pojawienie się epidemii Covid-19 spowodował rozszerzenie o nową tematykę kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Do dotychczasowego zakresu kontroli doszło sprawdzanie „działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii”.

Po przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa, 22 czerwca 2020 r. inspektorzy pracy w ramach funkcjonowania jednostek organizacyjnych PIP na terenie całego kraju wrócili w pełnym zakresie do wykonywania czynności kontrolnych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ze sprawozdania przedstawionego 8 września przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wynika, iż w pierwszym okresie po powrocie do pracy, inspektorzy skupili się na realizacji zadań mających na celu zweryfikowanie czy małe placówki gastronomiczne i usługowe typu cukiernie, lodziarnie i gabinety kosmetyczne przestrzegają przepisów  dotyczących legalności zatrudnienia (zawieranie umów o pracę, prawidłowość zawierania umów zlecenie, zgłaszanie pracobiorców do ubezpieczenia społecznego), zapewnienia właściwych warunków bhp, działania około- covidowe. W wyniku kontroli okazało się, że w 70 proc. kontrolowanych podmiotach ujawniono naruszenia przepisów prawa pracy.

W kolejnym etapie inspektorzy OIP w Gdańsku przeprowadzili kontrole w zakładach różnych branż jak również w urzędach, jednostkach samorządowych, w budownictwie, w handlu (w ramach przestrzegania przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta) pod kątem wprowadzenia rozwiązań mających na celu ochronę pracowników przed narażeniem na  Covid – 19.

W ramach kontroli działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii, inspektorzy sprawdzają miedzy innymi organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganej odległości min. 1,5 m między stanowiskami pracy, jeżeli jest to możliwe ze względu na charakter działalności. Kontrolują również wyposażenie pracowników w środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii, zapewnienie pracującym środków do dezynfekcji rąk. Pod lupą inspektorów znajdują się również sposoby wdrożenia rozwiązań organizacyjnych w zakresie pracy zdalnej.  

W ramach programu profilaktycznego „Bezpiecznie w szkole”, którego celem jest  popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii. 2 września bieżącego OIP W gdańsku skierowało do szkół i placówek oświatowych 1505 zaproszeń do udziału w programie „Bezpieczne w szkole”. Dotychczas odbyły się 74 spotkania, w ramach których inspektorzy pracy udzielali porad, przeprowadzali szkolenia oraz przeglądy stanowisk pracy pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony zdrowia związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

(mk)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej