Jak sobie radzić ze stresem w pracy?

Długotrwały stres w pracy sprzyja chorobom a wręcz je powoduje. Nie jest to jednak problemem jedynie pracownika. Zestresowany pracownikom częściej korzysta ze zwolnień lekarskich, ponieważ stres osłabia system odpornościowy, a ponadto jest mniej efektywny podczas pracy.

Stres to nic innego jak poczucie dyskomfortu i napięcia psychicznego spowodowane rozbieżnością między wymaganiami pracy a możliwościami pracownika.

Do głównych czynników działających stresogennie na pracownika należą:

  • poziom wymagań i zdolność sprostania im,
  • niski poziom kontroli nad pracą,
  • brak wsparcia od przełożonych i współpracowników.

Każdy z nich można podzielić jeszcze na mniejsze źródła stresu w pracy. I tak w przypadku poziomu wymagań przyczyną stresu może być zarówno zbyt duża ilość lub zbyt mała ilość pracy, za duże lub za wolne tempo pracy, niedopasowane stanowisko pracy (brak potrzebnych kwalifikacji do jej wykonywania), monotonność pracy.

W przypadku niskiego poziomu kontroli nad pracą do czynników należą brak kontroli nad środowiskiem pracy, niska kontrola nad organizacją i czasem pracy, nie określona dostatecznie rola zawodowa (brak określonych obowiązków i wymagań), brak jasnego sposobu oceny pracy, niskie poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku ostatniego czynnika, jakim jest brak wsparcia od przełożonych i współpracowników, do przyczyn stresu zalicza się brak pomocy od przełożonego i współpracowników, brak motywacji ze strony przełożonego, brak szacunku do pracownika, mobbing.

Podsumowując te wszystkie źródła stresu, można zauważyć, że występowanie stresu w dużej mierze jest powiązane ze złym zarządzaniem wewnątrz firmy. Dotknięci stresem pracownicy pracują mniej efektywnie, częściej popełniają błędy, są bardziej zmęczeni. W niektórych przypadkach może dojść nawet do wypalenia zawodowego, czyli stracenia zainteresowania wykonywaną pracą i odejścia pracownika z firmy. Dlatego pracodawcy powinni podjąć działania mające na celu zmniejszenie poziomu stresu lub całkowitą jego eliminację.

Na początku warto zacząć od spraw organizacyjnych w firmie i komunikacji wewnętrznej. Dzięki temu można wyłapać i usunąć wszelkie nieprawidłowości w zarządzaniu, które mogą być przyczyną stresu dla pracowników. Nie można też zapominać o równym traktowaniu każdego z pracowników. Kadra kierownicza powinna zaś odbyć specjalne szkolenie dotyczące stresu, na którym dowiedzą się, jak stworzyć optymalne środowisko pracy. Dobrym pomysłem będą specjalne warsztaty o stresie dla pracowników. Firma powinna również szerzyć wiedzę na temat metod radzenie sobie ze stresem oraz zdrowego trybu życia, zachęcając pracowników do czynnego uprawiania sportu i przestrzegania zdrowej diety.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-stres-nie-w-mojej-firmie

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej