Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę powinien odbyć szkolenie wstępne BHP. Nie wszyscy jednak pamiętają, że na pełne szkolenie wstępne składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Obowiązek odbycia instruktażu ogólnego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku dotyczy nowo zatrudnionego pracownika, studenta odbywającego praktykę studencką, a także uczniów szkół zawodowych odbywających praktyczną naukę zawodu. Instruktaż ten przeprowadza: pracownik służby BHP, osoba wykonująca zadania tej służby, pracownik wyznaczony przez pracodawcę – posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu lub firma zewnętrzna. Zasady te określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż ogólny powinien trwać co najmniej 2 godziny i 15 minut, ponieważ jego program jest rozpisany na minimum 3 godziny dydaktyczne.

Powołując się brzmienie wspomnianego rozporządzenia ministra gospodarki, instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się w celu:

  • zapoznania pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy
  • zapoznania z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą;
  • zapoznania ze sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Czas jest uzależniony od rodzaju stanowiska. Dla stanowisk administracyjno-biurowych jest to minimum 2 godziny lekcyjne, dla pozostałych minimum 8. Warto tu podkreślić słowo „minimum”. Oznacza to, że pracodawca może wydłużyć czas trwania instruktażu, jeśli widzi taką potrzebę. Czas trwania powinien być bowiem uzależniony od wykształcenia, przygotowania zawodowego pracownika, pod uwagę bierze się również jego doświadczenie zawodowe. Kwestia ta zależy również od dotychczasowego stażu pracy pracownika.

https://www.bhp-center.com.pl/co-to-jest-instruktaz-stanowiskowy-czy-jest-obowiazkowy/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej