ABC BHP: Praca biurowa – nie taka lekka praca. Część 1

Praca biurowa jest często uznawana za pracę lekką. Pracownik przy wykonywaniu swoich obowiązków ma pozycję siedzącą, dającą dobrą stabilizację dla precyzyjnej pracy rąk. Wydatek energetyczny na takim stanowisku pracy jest niewielki, gdyż czynności biurowe nie angażują dużych grup mięśni. Okazuje się jednak, że praca biurowa, zwłaszcza wykonywana w nieodpowiednich warunkach, może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia pracownika, a co za tym idzie – spadku jego wydajności.

Czynniki wpływające na stan zdrowia pracownika biurowego Najczęstszym problemem zdrowotnym związanym z pracą za tzw. biurkiem są schorzenia związane z układem mięśniowo-szkieletowym, a więc wszystkie bóle pleców, rąk i ramion. Z badań przeprowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) wynika, że spośród pracowników, którzy spędzają przynajmniej jedną czwartą czasu pracy przy komputerze, 31 proc. codziennie odczuwa dolegliwości związane z nieprawidłowo zaprojektowanym stanowiskiem pracy. Praca biurowa to obecnie najczęściej praca przy komputerze, która oprócz negatywnego wpływu na kręgosłup może być przyczyną bólów głowy związanych z nadmiernym obciążeniem narządu wzroku. Odbicia na ekranach monitorów, niewłaściwe ich ustawienie (jasność, kontrast, wielkość czcionki), konieczność obserwacji kilku monitorów o różnej jasności jednocześnie powoduje bóle głowy. Według badań CIOP przeprowadzonych z wykorzystaniem rejestracji okulograficznych subiektywne odczuwanie zmęczenia narządu wzroku jest większe po pracy z komputerem niż po pracy z dokumentami w formie papierowej. Ponadto 50 proc. badanych pracujących z monitorem ekranowym odczuwa bóle głowy, a ponad 80 proc. z nich bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i zmęczenie wzroku. Negatywny wpływ na komfort pracy może mieć również niewłaściwe oświetlenie pomieszczenia i stanowiska pracy oraz hałas. Co prawda hałas w pomieszczeniach pracy biurowej emitowany przez kserokopiarki, telefony, faksy najczęściej nie występuje w natężeniach, które powodowałyby uszkodzenia narządu słuchu, ma jednak charakter przeszkadzający. Na złe samopoczucie pracowników biurowych duży wpływ może mieć stres psychospołeczny związany z kontaktami z innymi pracownikami i klientami (mobbing, przemoc słowna i fizyczna). Negatywny wpływ na psychikę ma również brak lub jednostajność bodźców, monotonna praca, zbyt duże tempo pracy czy nadmierne wymagania.

Uproszczona lista kontrolna do oceny ergonomicznej – ocena stanowiska

ProblemTAKNIE
Czy klawiatura znajduje się na wysokości łokci?  
Czy kąt w kolanach i kąt w biodrach wynosi ok. 90–110°?  
Czy oparcie fotela dotyka łopatek i przylega do lędźwiowego odcinka kręgosłupa?  
Czy ustawienie klawiatury daje możliwość oparcia przedramion na blacie biurka lub podłokietnikach? Czy monitor znajduje się w odległości ok. 60–70 cm od oczu?  
Czy kąt między płaszczyzną monitora a linią patrzenia na środek monitora wynosi ok. 90°?  
Czy zapewniono odpowiednią przestrzeń na stanowisku pracy i dojściu do niego?  
Czy zapewniono odpowiednią ilość miejsca pod biurkiem umożliwiającą przyjmowanie wygodnej pozycji nóg?  
Czy elementy stanowiska pracy, z których pracownik korzysta najczęściej, znajdują się na preferowanej wysokości/szerokości/głębokości (515/480/170 mm)?  
Odpowiedź NIE wymaga uwagi i oznacza, że występujący w tym obszarze problem potrzebuje pilnego rozwiązania.

(mk)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej