Czy offsetowanie to adekwatne narzędzie polityki klimatycznej?

Doniesienia medialne po raz kolejny rozbudziły dyskusję o tym, czy offsetowanie to adekwatne narzędzie polityki klimatycznej. Dla długofalowego sukcesu tego rozwiązania konieczne jest zwiększenie zaufania do rynku. Będzie to możliwe dzięki transparentności funkcjonujących na nim podmiotów.

Kompensacja emisji (offset) to coraz bardziej rozpowszechnione narzędzie polityki klimatycznej. Wyzwania we wdrażaniu rozwiązania mają dwojaki charakter – związany jest z polityką klimatyczną przedsiębiorstw i z wiarygodnością oferowanych przez wykonawców rozwiązań, jak również ze skutkami dla środowiska i społeczności lokalnych.

– Offsety stanowią element działań na rzecz neutralności klimatycznej, ale nie mogą być wykorzystywane jako wytłumaczenie braku działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Działania kompensacyjne mają za zadanie zapełnić lukę między możliwą do osiągnięcia redukcją emisji, a stanem neutralności klimatycznej, osiągniętym dzięki wychwytywaniu dwutlenku węgla z atmosfery, na przykład poprzez odbudowę ekosystemów – mówi Justyna Wysocka-Golec, dyrektor w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Doniesienia o wyzwaniach, związanych z mierzeniem realnego wpływu oferowanych offsetów, są uważnie obserwowane nie tylko przez ruchy klimatyczne, lecz także przez interesariuszy firm – konsumentów czy udziałowców.

Wiarygodność realizowanych działań redukcyjnych to jeden element procesu. Kolejnym jest sprawdzenie, czy w portfolio wykupywanych jednostek offsetowych mamy do czynienia z działaniami, charakteryzującymi się nie tylko efektywnością kosztową, ale też sprawczością, możliwością zmierzenia oraz weryfikacji rezultatów.

– Dla długofalowego sukcesu offsetowania konieczne staje się zwiększenie zaufania do rynku. Jego budowanie możliwe będzie dzięki transparentności podejmowanych działań i funkcjonujących na nim podmiotów. Tak, jak w każdym obszarze, w którym może dochodzić do nadużyć na wielką skalę – kluczowe jest, by przed zakupem jednostek zweryfikować, czy te jednostki w ogóle istnieją, czy wykazują efekt dodatkowości lub czy nie są nam sprzedawane po raz kolejny – mówi Justyna Wysocka-Golec, dyrektor w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Kolejne firmy deklarujące neutralność klimatyczną napędzają zainteresowanie offsetami. Tego typu deklaracje stanowią odpowiedź na zmiany legislacyjne (np. elementy Europejskiego Zielonego Ładu) i na konsensus naukowy, osiągnięty w raportach Międzyrządowego Panelu ds. Klimatu (IPCC). Nawołuje on do osiągnięcia offsetu na poziomie globalnym do roku 2050.

– Realizowane w przemyślany sposób offsetowanie nieść może ze sobą również inne, pozaklimatyczne korzyści środowiskowe. Najbardziej zauważalne może być pozytywne oddziaływanie na ochronę bioróżnorodności, uznawanej za pole kolejnego kryzysu środowiskowego. Oczekiwania regulatorów i opinii publicznej w tym zakresie rosną, zatem wybór wysokiej jakości projektu ochrony i odbudowy ekosystemów pozwala z wyprzedzeniem odpowiedzieć na oczekiwania regulatorów czy rynku i może stanowić element szerszej polityki ESG firmy – mówi Justyna Wysocka-Golec, dyrektor w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Źródło: inf. pras.

Źródło: https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/offsety-jako-narzedzie-polityki-klimatycznej-firm/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej