Postulaty i komitety strajkowe – 1980 i 1988 r. – Gdańsk

Wykazy postulatów i komitety strajkowe z 1980 i 1988 roku na Wybrzeżu Gdańskim

21 postulatów – Sierpień 1980

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy reprezentuje również załogi zakładów pracy i instytucji, których funkcjonowanie jest niezbędne społecznie. Komitet ów ma na celu doprowadzić do rozmów, które spełnią oczekiwania strajkujących załóg. Jednym z pierwszych warunków rozpoczęcia rozmów jest odblokowanie wszystkich telefonów. Żądania strajkujących załóg reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy są następujące:

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.

2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.

3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

4. przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r., – studentów wydalonych z uczelni za przekonania, b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego), c) znieść represje za przekonania.

5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.

6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:

a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,

b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.

8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.

9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.

10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.

11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).

12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.

14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.

15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.

16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.

17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.

18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.

19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.

20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.

21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym – brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Gdańsk, dnia 16 VIII 1980 r.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z siedzibą w Stoczni Gdańskiej – sierpień 1980

Przewodniczący

Lech Wałęsa – elektromonter (bezrobotny)

Wiceprzewodniczący

Andrzej Kołodziej – spawacz (Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni)

Bogdan Lis – pracownik fizyczny (Elmor)

Członkowie

Ś.p. Lech Bądkowski – publicysta, 1984

Joanna Duda-Gwiazda – inżynier (CETO)

Ś.p. Wojciech Gruszecki – nauczyciel akademicki (Politechnika Gdańska), 1984,

Andrzej Gwiazda – inżynier (Elmor)

Stefan Izdebski – doker (Port Gdynia)

Lech Jendruszewskimonter (Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni – zmieniony przez Andrzeja Kołodzieja)

Jerzy Kmiecik – kadłubowiec (Stocznia Północna)

Zdzisław Kobyliński – magazynier (PKS Gdańsk)

Henryka Krzywonos – motornicza (WPK)

Stefan Lewandowski – dźwigowy (Port Gdańsk)

S.p. Alina Pieńkowska – służba zdrowia, 2002,

Józef Przybylski – ślusarz (Budimor)

Jerzy Sikorski – monter (Stocznia Remontowa) – wyjazd USA

Lech Sobieszek – ślusarz (Siarkopol) – wyjazd USA

Tadeusz Stanny – technik (Rafineria Gdańska) – wyjazd USA

Ś.p. Anna Walentynowicz – suwnicowa (Stocznia Gdańska im. Lenina) 2010

Florian Wiśniewski – elektryk (Elektromontaż) – uwagi

Strona Rządowa: m. in. Tadeusz Fiszbach

Postulaty strajków z 1988 roku na Wybrzeżu:

Postulaty strajku z maja 1988 roku w Stoczni Gdańskiej

1. Podwyższenie zarobków o 15 – 20 tys. zł,

2. Przywrócenie działalności NSZZ „Solidarność”,

3. Zwolnienie wszystkich więźniów politycznych,

4. Przyjęcie do pracy wszystkich zwolnionych za przekonania polityczne,

5. Nie represjonowanie członków Komitetu Strajkowego oraz strajkujących i wspomagających strajk.

Postulaty strajku z sierpnia 1988 roku w Stoczni Gdańskiej

1. Przywrócić legalność działania NSZZ „Solidarność”,

2. Przywrócić do pracy zwolnionych za działalność związkową,

3. Urealnić płace, renty i emerytury w sposób rekompensujący podwyżki cen,

4. Zapewnić swobodę działania stowarzyszeniom, w tym Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów i stowarzyszeniom twórczym,

5. Zapewnić bezpieczeństwo strajkującym i osobom wspomagającym.

Członkowie Komitetów Strajkowych z 1988 roku na Wybrzeżu

Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej z dnia 29 kwietnia 1988 r.

 1. Andrzej Durzyński
 2. Jan Grzelka
 3. Eugeniusz Ignarski
 4. Jan Jabłoński
 5. Paweł Maciejewski
 6. Adam Markiewicz
 7. Śp. Marian Moćko
 8. Wiesław Piela
 9. Bronisław Przybysz
 10. Edmund Soszyński
 11. Śp. Alojzy Szablewski
 12. Grzegorz Szrejder
 13. Jan Wójcik
 14. Śp. Paweł Zińczuk

Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” SG 2 – 10 maja 1988 r.

 1. Śp. Alojzy Szablewski – przewodniczący KS
 2. Jan Górczak – z-ca przewodniczącego KS
 3. Roman Gałęzewski – członek prezydium KS
 4. Wojciech Kreft – członek prezydium KS (rzecznik prasowy)
 5. Marian Moćko – członek prezydium KS
 6. Edward Szwajkiewicz – członek prezydium KS
 7. Brunon Baranowski – członek KS
 8. Śp. Mieczysław Chełminiak – członek KS
 9. Erwin Dobrzyński – członek KS
 10. Marek Himburg – członek KS
 11. Jan Jabłoński – członek KS
 12. Jan Stanecki – członek KS
 13. Paweł Świerczyński – członek KS
 14. Jan Wójcik – członek KS

Komitet Strajkowy na Uniwersytecie Gdańskim (3 – 5 maja 1988 r.)

Paweł Adamowicz (przewodniczący)

Anna Galus-Czerwonka

Ś.p. Przemysław Gosiewski

Mariusz Popielarz

Andrzej Sosnowski

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej (22. 08 – 01. 09. 1988 r.)

Jacek Merkel – Przewodniczący MKS, Stocznia Gdańska im. W. L. Lenina

Śp. Alojzy Szablewski i Edward Szwajkiewicz – Stocznia Gdańska im. W. L. Lenina

Jerzy Kmiecik i Bogusław Gołąb – Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte

Jerzy Pększ i Edward Pawlak – Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego

Śp. Antoni Grabarczyk, Lech Małodziński i Grzegorz Szwed – Morski Port Handlowy w Gdańsku

Mieczysław Olender – Stocznia Remontowa „Radunia”

Ś.p. Alina Pienkowska – służba zdrowia

Bogdan Olszewski – Akademicki Komitet Strajkowy

Jan Stanecki – Stocznia „Wisła”

Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej: 22 sierpnia – 1 września 1988 r.

 1. Śp. Alojzy Szablewski – przewodniczący KS
 2. Edward Szwajkiewicz – wiceprzewodniczący KS
 3. Roman Gałęzewski – członek KS
 4. Karol Guzikiewicz – członek KS
 5. Erwin Dobrzyński – członek KS
 6. Mieczysław Chełminiak – członek KS
 7. Andrzej Murzyński – członek KS
 8. Jan Wójcik – członek KS
 9. Paweł Maciejewski – członek KS
 10. Władysław Moćko – członek KS
 11. Paweł Świerzyński – członek KS
 12. Wojciech Bojanowski – członek KS
 13. Czesław Trzeciak – członek KS
 14. Wacław Stankiewicz – członek KS
 15. Jan Przytuła – członek KS
 16. Grzegorz Szrajder – członek KS
 17. Franciszek Dobrzycki – członek KS
 18. Jan Jabłoński – członek KS
 19. Sławomir Adamski – członek KS
 20. Zbigniew Stefański – członek KS
 21. Roman Taran-Zygmański – rzecznik prasowy KS

Gdańska Stocznia Remontowa

Strajk: 23 sierpnia – 1 września 1988

 1. Waldemar Głąb przewodniczący
 2. Janusz Stępień wiceprzewodniczący
 3. Piotr Goyke
 4. Wojciech Buczyński
 5. Zbigniew Bułaj
 6. Stanisław Wójcik
 7. Dariusz Sternik
 8. Jerzy Bongsz
 9. Krzysztof Kormela

Uchwałą Komitetu Strajkowego z dnia 24 sierpnia 1988 roku powołuje się na doradców:

 1. Lech Kosiak
 2. Lech Kaczyński
 3. Jarosław Kaczyński
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej