Narodziny Związku

fot. Strajk nauczycieli w 1980 r.

W wyniku Porozumień Sierpniowych już 3 września 1980 r. z inicjatywy nauczycieli i pracowników oświaty w Tczewie utworzono Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Nauczycieli i Pracowników Oświatowo-Wychowawczych  MKZ w Gdańsku. Na zebraniu założycielskim przedstawicielami z rejonu Tczewa byli: Józef Pozorski, Maria Sadowska i Andrzej Zieliński, który wszedł w skład wyłonionych wówczas władz regionalnych. Od tego momentu na terenie Tczewa i okolic struktury nowego związku, czemu towarzyszył duży entuzjazm i zaangażowanie nauczycieli i  pracowników oświaty. W tym czasie utworzona Krajowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Ni POW przedstawiła ówczesnym władzom oświatowym 148 postulatów , spośród których za najważniejsze uważano zwiększenie procentowe wydatków na szkolnictwo w podziale budżetu narodowego , zmniejszenie nauczycielom wymiaru godzin do 18 oraz wprowadzenie zmian w podręcznikach do nauczania historii i literatury polskiej.

3 października 1980 r. wielu tczewskich nauczycieli uczestniczyło w strajku solidarnościowo-ostrzegawczym ogłoszonym przez MKZ w Gdańsku,  między innymi ze względu na regres w rozmowach z resortem oświaty. W tej sytuacji członkowie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” NiPOW zdecydowali się na strajk okupacyjny w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w3 Gdańsku. Wśród  strajkujących w Sali 920 UW w Gdańsku był przewodniczący tczewskiej „Solidarności” NiPOW Andrzej Zieliński. Tak zaczęła się historia Związku w Tczewie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej