Ekologia 2018

Projekt 2018

Projekt „Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy i szkole” to cykl  wydawniczy polegający na wydaniu 5 numerów „Magazynu Ekologicznego” (dalej „ME”) w ramach „Magazynu Solidarność” (dalej „MS”), miesięcznika wydawanego przez Region Gdański NSZZ „S”. Poszczególne numery „ME” (od czerwca  do listopada 2018 r., w tym 1 numer łączony w lipcu i sierpniu 2018 r.) składać się będą z bloku materiałów dziennikarskich wypełniającego 1 stronę „MS, opatrzonego osobną winietą wewnętrzną „Magazyn Ekologiczny”.

Tematy poszczególnych wydań „ME” dotyczyć będą 5 wybranych problemów związanych z ekologią i ochroną środowiska na terenie województwa pomorskiego, wyselekcjonowanych na podstawie oszacowanych „naturalnych” obszarów zainteresowań czytelników „MS” oraz priorytetów zawartych w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Narodowym Planie Edukacji Ekologicznej, a przede wszystkim Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013–2016 z perspektywą do 2020 roku oraz Strategii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 roku. Poruszana problematyka będzie zgodna z Regulaminem Konkursu.

Tematy poszczególnych wydań „Magazynu Ekologicznego” (kolejność nie oznacza kolejności publikacji):

1. Czyste wody – m.in. jak chronić przed zanieczyszczeniem wody powierzchniowe i przybrzeżne na terenie województwa pomorskiego, w jaki sposób modernizować sieć kanalizacyjno-wodociągowo, jak powstrzymywać procesy degradacji jezior, w jaki sposób gospodarować wodami opadowymi?

2. Eko pomysł na przemysł – m.in. czy ochrona przyrody i działania proekologiczne mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i powstawanie nowych miejsc pracy, jak modernizować procesy przemysłowe, aby wyeliminować lub ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne (ze szczególnym uwzględnieniem gałęzi przemysłu typowych dla województwa pomorskiego)?

3. Dobre podróże – m.in. jak podróżować, zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych, w sposób bezpieczny dla siebie i środowiska naturalnego? W jaki sposób tworzyć i modernizować przyjazną dla środowiska infrastrukturę turystyczną, jak ograniczyć antropopresję na terenach wartościowych przyrodniczo?

4. Bądź eko, bądź zdrów – m.in. jaki wpływ ma stan środowiska przyrodniczego na stan zdrowia mieszkańców Pomorza, jak poprzez działania proekologiczne poprawić warunki zdrowotne w regionie?

5. Mniej znaczy lepiej – m.in. jak ograniczyć zużycie zasobów naturalnych na Pomorzu, jak ograniczyć emisję szkodliwych substancji, w tym dwutlenku węgla, jak ograniczyć masę wytwarzanych i składowanych odpadów?

Cykl wydań „Magazyn Ekologicznego” w „Magazynie Solidarność” jest projektem realizowanym przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – wniosek nr RVII-01/11/2017. Projekt polega na opracowaniu i publikacji artykułów pod wspólnym tytułem „Magazyn Ekologiczny”, które ukazują się na łamach „Magazynu Solidarność”, miesięcznika wydawanego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” (począwszy od nr 5/2017 do nr 10/2017). Poszczególne numery „Magazynu Ekologicznego” składają się z bloku materiałów dziennikarskich (artykuły, rysunki, zdjęcia) opatrzonego osobną winietą.

Koszt kwalifikowany zadania 19 590, 00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku: 15 000, 00zł

www.wfos.gdansk.pl 

Magazyn Ekologiczny nr 23 – listopad 2018

Magazyn Ekologiczny nr 22 – paździerrnik 2018

Magazyn Ekologiczny nr 21 – wrzesień 2018

Magazyn Ekologiczny nr 20 – sierpień 2018

Magazyn Ekologiczny nr 19 – czerwiec 2018

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej