List przewodniczącego ZRG Krzysztofa Dośli

Koleżanki i Koledzy

19 marca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Sztabu Protestacyjnego naszego Związku z Rządem w sprawie realizacji naszych postulatów, w tym m.in.:

  • wzrostu wynagrodzeń w sferze finansów publicznych proporcjonalnie do już realizowanego wzrostu wynagrodzeń w sferze mundurowej, krajowej administracji skarbowej czy też celników,
  • pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  • uzależnienia wieku emerytalnego od stażu pracy,
  • wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych,
  • zwolnienia z podatku dochodowego naszych składek członkowskich,
  • opracowania systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych przewidywanego wzrostu cen energii.

Pełną listę postulatów znajdziecie na stronach internetowych Związku.

Wyniki negocjacji, niestety, nie są dla nas satysfakcjonujące. Z zadowoleniem przyjmujemy realizowane już i zapowiadane transfery socjalne wzmacniające polską rodzinę, ale oczekujemy realizacji postulatów dotyczących sytuacji pracowników. Dlatego jeśli do 28 marca nie dostaniemy zadowalającej odpowiedzi, planujemy na 4. kwietnia na godzinę 15 przeprowadzić pikiety pod urzędami wojewódzkimi w całym kraju. Proszę o jak najliczniejszy udział w takiej pikiecie – jeżeli do niej dojdzie.

Następny komunikat przekażemy w piątek, 29 marca.

Gdańsk, 21.03.2019 r.

Ze związkowym pozdrowieniem
Krzysztof Dośla
Przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej