Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wobec sytuacji w woj. pomorskim

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie rozwojem sytuacji społeczno-gospodarczej w woj. pomorskim. Utrzymujący się od dłuższego czasu wysoki poziom bezrobocia – ponad 104 tysiące na koniec 2010 roku zarejestrowanych bezrobotnych, z których tylko 20% ma prawo do zasiłku, 40% długotrwale bezrobotnych – przy niewielkiej ilości powstających i oferowanych miejsc pracy – stwarza stan najwyższego zagrożenia dla przyszłości naszego regionu. Dodatkowym zagrożeniem jest wzrastająca grupa  bezrobotnych do 25 roku życia, którzy stanowią już 23% ogółu bezrobotnych.

Ostatnie informacje o zamiarze uruchomienia dużych zwolnień pracowników w Stoczni Marynarki Wojennej (400 osób) czy sieci Bomi (do 700 osób), potwierdzają, że mamy do czynienia z sytuacją głębokiego kryzysu gospodarczego. Wobec takich zjawisk nie możemy pozostawać bierni. Nie możemy godzić się z upadkiem kolejnej stoczni i to tak ważnej z punktu widzenia gospodarczego, jak i obronności państwa. Nie możemy godzić się bezkrytycznie na kolejne zwolnienia i odejścia z pracy pracowników o unikalnych umiejętnościach i ich bezpowrotną utratę.

Zwracamy się do władz i wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego województwa o poważną debatę na ten temat i opracowanie planu zaradczego. Zarząd Regionu Gdańskiego deklaruje wolę udziału w takiej debacie, ale jest też zdeterminowany do sięgnięcia po wszelkie dostępne środki w obronie likwidowanych miejsc pracy i w obronie społeczeństwa naszego regionu przed dalszą degradacją.

Gdańsk, 7.02.2011 r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej