Uchwała nr 1/2012 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie obrony prawa pracowników do dobrych miejsc pracy

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z całą mocą podkreśla, że dobre i bezpieczne miejsca pracy to warunek właściwego i długofalowego rozwoju firm, zwiększania wydajności, a przede wszystkim – bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zwracamy uwagę, że takie miejsca pracy to także warunek uczciwej konkurencji.

Dlatego, w ramach ogłoszonego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” Roku Stabilnego Zatrudnienia Zarząd Regionu postanawia:

– przeprowadzić akcję informacyjną na temat zagrożeń dla pracownika związanych z umowami śmieciowymi;

– podjąć wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy próbę diagnozy na terenie naszego Regionu częstotliwości występowania umów śmieciowych;

– poprzez publikacje w związkowych mediach pokazywać dobre firmy, które inwestują w stabilne miejsca pracy i te, w których dominują „umowy śmieciowe”;

– poprzeć zgłoszony przez posła Janusza Śniadka postulat nowelizacji prawa pracy poprzez rozszerzenie uprawnień PIP o możliwość wydawania nakazów o istnieniu stosunku pracy wszędzie tam, gdzie omija się prawo i pozbawia przez to pracownika uprawnień wynikających z umowy o pracę oraz postulat zrównania obciążeń podatkiem i składką ZUS świadczonej pracy niezależnie od formy prawnej zawartej umowy;

– zaproponować – wobec lawinowo rosnącej ilości umów cywilnoprawnych zawieranych przez agencje pracy tymczasowej – ograniczenie możliwości zawierania umów przez agencje do umów o pracę tymczasową.

Upoważniamy  Janusza  Śniadka do takiej inicjatywy, a do wszystkich parlamentarzystów zwracamy się o jej wsparcie.

Nasza akcja będzie skuteczna tylko wtedy, kiedy wszyscy się w nią włączymy. Dlatego apelujemy do organizacji zakładowych o aktywny udział.  Po raz kolejny apelujemy o włączenie się w naszą akcję pracodawców , którzy powinni walczyć także z dumpingiem w zakresie wynagrodzeń pracowników.

Gdańsk, 16.02.2012 r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej