Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FS oraz niektórych innych ustaw

Zarząd Regionu Gdańskiego  NSZZ ‘Solidarność” wyraża sprzeciw wobec przyjęcia waloryzacji kwotowej jako zasady podwyższenia świadczeń emerytalno – rentowych. Nie jest istotne, iż próbuje się ograniczyć tę waloryzację do jednorazowego aktu obejmującego jedynie rok 2012. Istotne jest, iż łamie to istotę prawa do waloryzacji gwarantowanego przez art. 67 Konstytucji RP.  Podważa to także zaufanie do Państwa, jego instytucji, stabilności  oraz przewidywalności  w tak ważnej jak zaopatrzenie emerytalne sprawie. Milionowe rzesze emerytów, które po długiej i ciężkiej pracy korzystają z zasłużonego odpoczynku, nie mogą być wprowadzane w stan niepewności dyskusyjnymi i wątpliwymi zmianami w zasadach ustalania wysokości emerytur. Zarząd Regionu Gdańskiego oczekuje od władz merytorycznej i kompleksowej dyskusji na temat funkcjonowania systemu emerytalnego i losów przyszłych emerytów i rencistów.

Gdańsk, 9.01.2012 r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej