Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie odmowy przyznania koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe dla TV TRWAM

W sierpniu 1980 roku strajkujący robotnicy domagali się „przestrzegania konstytucyjnie zagwarantowanej wolności słowa, druku, publikacji oraz udostępnienia środków masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań”. To był trzeci spośród 21 sierpniowych postulatów. W tym świetle decyzja o nieprzyznaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe dla Telewizji TRWAM jest dla nas niezrozumiała i wyrażamy wobec niej zdecydowany sprzeciw. Odbieramy to jako wyraz eliminacji z debaty publicznej telewizji, która podejmuje tematykę społeczną i religijną, prawie nieobecną w innych środkach przekazu.

Eliminacja Telewizji TRWAM, to wyraz polityki konstytucyjnego ciała, jakim jest KRRiT, która nie ma nic wspólnego ani z pluralizmem medialnym, ani z zapewnieniem realizacji przez media swoistej misji społecznej.

Media dziś są niewątpliwie „czwartą władzą” kształtującą światopogląd milionów. Mamy prawo oczekiwać, że instytucje stojące na straży porządku medialnego nie będą narzucały jedynie słusznego i wygodnego dla obecnej władzy kierunku. Domagamy się cofnięcia krzywdzącej decyzji i przyznania Telewizji TRWAM odpowiedniej koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe.

Gdańsk, 16.02.2012 r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej