Stanowisko w sprawie konieczności realizacji postulatów strajku z listopada 1980 r.

Stanowisko

w sprawie konieczności realizacji postulatów strajku z listopada 1980 r.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” domaga się realizacji wynegocjowanych w czasie strajku w listopadzie 1980 r. postulatów, w tym:

Zwiększenia nakładów na oświatę (postulat nr 1 brzmiał: „Za sprawę najistotniejszą dla poprawienia obecnej trudnej sytuacji w oświacie i wychowaniu uważamy konieczność podwojenia obecnego 3,3 proc. udziału oświaty w podziale dochodu narodowego”).

Wprowadzenia systemu płac dla nauczycieli (postulat nr 11 brzmiał: „Podnieść wynagrodzenie zasadnicze pracowników oświatowych powyżej średniej krajowej o około 10 do 15%, by uposażenie nauczycieli dorównywało pracownikom inżynieryjno-technicznym w pozostałych działach gospodarki narodowej”).

Ochrony godności zawodu nauczyciela (postulat nr 133 brzmiał: „Systematycznie dbać o podniesienie autorytetu nauczyciela na łamach środków masowego przekazu”).

Walne Zebranie Delegatów zwraca się do Parlamentu i Rządu Rzeczpospolitej, organów prowadzących i nadzorujących szkolnictwo, społeczności rodziców, środków społecznego przekazu o uznanie znaczenia dobrej edukacji, jej zadań kształcących, wychowawczych jako kluczowych dla przyszłości Polski. W związku z tym niezbędne są większe nakłady na oświatę i system płac dla nauczycieli, który będzie zapewniał stały wzrost wynagrodzeń, a także wspólne działania, które będą zwiększać autorytet szkoły i nauczyciela, podmiotowe relacje w szkole. Konieczny jest również brak przyzwolenia społecznego dla nadmiernej roszczeniowości wobec szkół i nauczycieli, dla postaw agresywnych, lekceważących elementarne zasady dyscypliny szkolnej.

Walne Zebranie Delegatów za ważne dla Związku uznaje odsłonięcie 16 listopada 2022 r. tablicy oraz wydanie dwóch publikacji upamiętniających i przypominających cele tego zbyt często pomijanego strajku pracowników oświaty, służby zdrowia i kultury, który miał miejsce w dniach 7 – 17 listopada 1980 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Był to pierwszy, zakończony pokojowo, strajk w urzędzie państwowym w okresie PRL.

  Przewodniczący WZD

Andrzej Kościk

Gdańsk, 14.06.2023

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej