NFZ: Będą zmiany warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej ws. zwalczania COVID-19

NFZ opublikowało nowelizację zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Na mocy ww. przepisu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony został do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W niniejszym zarządzeniu zmieniającym zarządzenie nr 187/2020/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.), w związku z publikacją (przez Wydział Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) Opracowania nr WT.541.15.2020 „Analiza kosztów i wycena transportu pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 realizowanego podczas świadczeń hemodializoterapii udzielanych ambulatoryjnie” z dnia 30 grudnia 2020 r., wprowadzono w niniejszym zarządzeniu modyfikacje, polegające między innymi na dodaniu w załączniku nr 1 do zarządzenia produktów rozliczeniowych, umożliwiających rozliczanie świadczeń hemodializoterapii pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Są to produkty: 99.02.0101 świadczenia dializoterapii – wykonywane w trybie ambulatoryjnym (o wartości 606,23 zł), 99.02.0102 świadczenia dializoterapii – wykonywane w trybie ambulatoryjnym z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru (o wartości 650,50 zł) oraz 99.03.0014 Świadczenia dializoterapii w trakcie hospitalizacji związanej z leczeniem COVID-19 (o wartości 359,64).

Jednocześnie z załącznika nr 1 do zarządzenia wykreślono produkt 99.01.0007. opłata ryczałtowa za udzielanie świadczeń dializoterapii.

Zmiany w zakresie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia mają charakter porządkowy.

Przepisy zarządzenia, o których mowa w § 1 pkt 3, stosuje się do sprawozdawania świadczeń udzielanych od dnia 23 grudnia 2020 r., co jest zbieżne z wejściem w życie zarządzenia Nr 205/2020/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w którym dokonano poprzedniej modyfikacji tego załącznika.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.

Źródło: NFZ

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej