Ministerstwo Zdrowia podaje termin zakończenia pilotażu sieci onkologicznej

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.

Projekt rozporządzenia określa datę zakończenia pilotażu na 31 grudnia 2021 r. dla wszystkich ośrodków biorących udział w programie pilotażowym.

Ponadto, projekt rozporządzenia zawiera usunięcie przepisu dotyczącego możliwości aktualizowania wzorów ankiet, kart oceny mierników oświadczeń i zgód świadczeniobiorcy na udział w pilotażu oraz dokumentów oceny diagnostyki onkologicznej, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

W związku z regularnie przeprowadzaną analizą danych z pilotażu, pojawiają się nieścisłości w dokumentach, których sprawne wyeliminowanie umożliwili ujednolicenie metodyki zbierania i analizy danych u wszystkich świadczeniodawców biorących udział w pilotażu. Brak wskazania limitu czasowego pozwala więc na aktualizowanie wzorów ww. dokumentów, które zostały opracowane przez wojewódzkie ośrodki koordynujące oraz Fundusz w trakcie trwania pilotażu, ale po wcześniejszym uzyskaniu zgody Prezesa Funduszu.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono również zmiany w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z faktem, iż kompleksowe leczenie onkologiczne obejmuje nie tylko zabiegi chirurgiczne, zmiana przepisu umożliwia rozliczanie w ramach pilotażu niektórych świadczeń niechirurgicznych.

Oczekiwanym efektem zmiany rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej jest poprawa bezpieczeństwa i jakości leczenia onkologicznego, poprawa satysfakcji pacjenta oraz optymalizacja kosztowa opieki onkologicznej.

Źródło: medexpess.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej