Minister zdrowia na posiedzeniu NRL

Fot. MedExpess TV

Zgodnie z zapowiedzią, nowy minister zdrowia Adam Niedzielski dołączył do członków Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 4 września 2020 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

– Nie chcielibyśmy być petentem, a partnerem w podejmowaniu decyzji dla dobra wszystkich, tak aby nie były one wynikiem teoretycznych przemyśleń, ale zawierały głos praktyków – powiedział prezes NRL Andrzej Matyja, rozpoczynając spotkanie. Minister Zdrowia podkreślił, że bardzo zależy mu na bliskiej współpracy ze środowiskiem lekarskim, zapraszając jednocześnie prezesa NRL Andrzeja Matyję do ścisłego zespołu doradczego resortu zdrowia. Zespół ma zastąpić dotychczasową Radę Naukową.

Szef resortu przybliżył swój plan działania, w tym, że dołoży wszelkich starań, aby wdrożyć system no-fault, jako odpowiedź na kontrowersyjną nowelizację art. 37a Kodeksu karnego. – Zrobię wszystko, byśmy mieli system no-fault – powiedział, informując także, że rozpoczęły się prace nad regulacją wynagrodzeń lekarzy specjalistów.

Nawiązał również do swojej strategii walki z pandemią koronawirusa. Jej głównym aspektem jest odejście od dotychczasowych ogólnokrajowych środków, na rzecz regionalnych, w tym systematyczne zmniejszanie liczby szpitali jednoimiennych, jak i udzielania w nich świadczeń pacjentom niecovidowym. Poruszył kwestię lekarzy POZ i nadaniu im uprawnień do zlecania testów na wykrycie SARS-Cov-2. Zaznaczył, że rola lekarza POZ nie obejmuje leczenie pacjenta, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem. Przypomniał, że nadal jednym z najważniejszych elementów walki z pandemią są dezynfekcja, dystans oraz maseczki (w skrócie DDM).

Prezes NRL przedstawił ministrowi zdrowia postulaty samorządu lekarskiego, przyjmując deklarację współpracy. Na liście spraw, znalazły się m.in. kwestia przedłużenia ustawowego upoważnienia dla kolegialnych organów izb lekarskich do podejmowania uchwał online lub w trybie obiegowym, wdrożenia nowego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”, stworzenia instrumentów wsparcia finansowego dla podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich w związku ze stanem epidemii, marginalizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Na zakończenie spotkania Minister został zaproszony do wsparcia i promocji wspólnej kampanii edukacyjnej NIL i Rzecznika Praw Pacjenta „Niezbędne dla Zdrowia”, która swój oficjalny start miała wczoraj 3 września. Minister Niedzielski otrzymał pakiet materiałów z rąk wiceprezesa NRL Jacka Kozakiewicza, pomysłodawcy kampanii.

Źródło: NIL, medexpess.pl

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej