Coraz bliżej podwyżek dla pracowników Ochrony Zdrowia

Wczoraj, tj. 10 maja br. w Warszawie odbył się Konwent Przewodniczących Rad Sekcji Regionalnych zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli także Piotr Bromber, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialny m.in. za dialog społeczny, oraz Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ.

Udało nam się wzmocnić rygor wprowadzania podwyżek także dla osób pracujących w służbie zdrowia, wykonujących zawody niemedyczne – mówi Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” po spotkaniu przewodniczących Rad Sekcji Regionalnych NSZZ „S”. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o projekcie nowelizacji ustawy, o tzw. branżowej płacy minimalnej.

Przypominamy, że Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego podpisał w listopadzie ubiegłego roku wspólne z Ministrem Zdrowia stanowisko w sprawie podwyżki płac od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja ustawy ma przede wszystkim wprowadzić nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy. Zmienić się mają także współczynniki wynagrodzenia, które są związane ze średnią płacą.

Podwyżka wynagrodzenia będzie liczona podwójnie. Po pierwsze, wynika ona ze wzrostu średniej płacy z ponad 4900 zł w ubiegłym roku do ponad 5700 zł w tym roku. Ponieważ współczynniki wynagrodzenia są z nią powiązane, dla poszczególnych grup zawodowych płaca wzrośnie o 800 zł. Ponadto ustawa ma wprowadzić nowe, wyższe współczynniki, które są wynikiem stanowiska z listopada ubiegłego roku – mówi Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Przewodnicząca Ochman przekonuje: – Udało nam się wzmocnić rygor wprowadzania podwyżek także dla osób pracujących w służbie zdrowia, wykonujących zawody niemedyczne. Projekt zawiera artykuł, według którego podwyżki tych osób mają być podobnej wysokości jak te średniego i niższego personelu medycznego. Dodaje, że rewaloryzacja ma dotyczyć zasadniczego wynagrodzenia, nie będzie więc mowy o stosowaniu, jak zdarzało się wcześniej, wyrównywania wynagrodzeń do płacy minimalnej dodatkami.

O takie rozwiązania Solidarność walczyła od wielu lat. Negocjacje z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim nie były łatwe. Ale merytorycznymi argumentami udało nam się doprowadzić do porozumienia – mówi Maria Ochman.

Przewodnicząca ma nadzieję, że nowelizacja ustawy zostanie przyjęta przez parlament w czerwcu tego roku.

Ministerstwo Zdrowia zaś szacuje, że podwyżki w służbie zdrowia będą kosztowały ok. 7 mld zł.

Podczas wtorkowego spotkania poruszono także temat projektu nowelizacji ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. – W trakcie konsultacji społecznych NSZZ „Solidarność” zgłosiła szereg uwag do tego projektu dotyczących spraw pracowniczych. Niektóre z nich wprowadzono do nowej wersji projektu, którą opublikowano kilka dni temu. Uwzględniono w niej m.in. nasz postulat, by jeśli zajdzie potrzeba przekształcenia placówki, najpierw podpisano porozumienie ze stroną społeczną. Inne nasze propozycje na pewno będą jeszcze przedmiotem dyskusji w Komisji Trójstronnej – mówi Maria Ochman.

Źródło: SOZ

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej