Wizyta p. minister Anny Zalewskiej

W dniu 2 lutego 2018 r. minister edukacji narodowej Anna Zalewska, po zebraniu z przedstawicielami samorządów terytorialnych w Gdańsku,  spotkała się ze związkowcami z „Solidarności” oświatowej Regionu Gdańskiego. Zebranie to odbyło się w ramach cyklu spotkań zapowiedzianych przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (odbyły się już w Katowicach i Wrocławiu). Stąd też obecność przewodniczącego KSOiW – Ryszarda Proksy. W spotkaniu, które odbyło się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, wzięło udział ponad czterdziestu członków Rady Sekcji, przewodniczących kół. Podczas zebrania przewodniczący Sekcji Gdańskiej – Wojciech Książek przedstawił uwagi do sytuacji w oświacie, jak i zbiór pytań-problemów, które zostały przekazane minister Annie Zalewskiej z prośbą o udzielenie odpowiedzi w późniejszym terminie (oba teksty w załączeniu – omówienie spotkania ukaże się na łamach dwutygodnika „Przegląd Oświatowy” i miesięcznika „Magazyn”).

Pismo do MEN – problemy do podjęcia – I 2018

Problemy inne – zebranie z minister A. Zalewską – 2 lutego 2018 r. – Gdańsk

Wystąpienie W. Książka – spotkanie z MEN

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej