Stanowisko w sprawie Szkoły Podstawowej w Gdańsku- Kokoszkach

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża swój sprzeciw wobec trybu przekazania podmiotowi niepublicznemu nowej szkoły w Kokoszkach wybudowanej za 36 mln zł z budżetu miasta.

Oceniamy to jako działanie naruszające system funkcjonowania oświaty w Polsce, podział kompetencji zapisany w polskim ustawodawstwie. Art. 61 ustawy o systemie oświaty wyraźnie określa, iż zmieniony system komercjalizacji szkół może dotyczyć szkół liczących do 70 uczniów (nie zaś ok. 700, którzy rozpoczęli  naukę w Kokoszkach).

Rada w pełni popiera działania, jakie w tym zakresie podejmuje Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku – w tym zamiar wystąpienia m. in. do Rzecznika Praw Obywatelskich, który w piśmie do MEN z 17 lipca 2014 roku wyraził swoją negatywną ocenę działań Prezydenta Miasta Gdańska w tej sprawie. Wyrażamy gotowość nie tylko do pomocy eksperckiej-prawnej, ale i do czynnych działań solidarnościowych.

Jednocześnie Rada Sekcji skieruje pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej – za pośrednictwem Pomorskiego Kuratora Oświaty z pytaniem, czy prawidłowa dla szkoły o charakterze publicznym (mająca status szkoły publicznej) jest nazwa „Pozytywna Szkoła Podstawowa”. W naszym przekonaniu taka dowolność nazewnicza uderza w polski system edukacyjny (nazwa może sugerować, że  inne szkoły są negatywne).

Wojciech Książek (Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

Stanowisko do pobrania. PDF:…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej