Przewodniczący Wojciech Książek odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

31 sierpnia 2022 r. podczas obchodów 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” przewodniczący Wojciech Książek został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Medal wręczyła Grażyna Ignaczak-Bandych – Szef Kancelarii Prezydenta RP, która reprezentowała Prezydenta RP.

Wojciech Książek ukończył polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim, studium z pedagogiki specjalnej, studium z zakresu zarządzania oświatą i nadzoru pedagogicznego, studium doktoranckie (z nauk społecznych na ATK w Warszawie). Uczył od 1980 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku. W latach 1997 – 2001 wiceminister edukacji narodowej, odpowiedzialny m. in. za przygotowanie szczegółowych rozwiązań reformy edukacyjnej, redaktor „Biblioteczki Reformy”.

Z oświatową „Solidarnością” jest związany od 1980 roku, od 1989 jej współorganizator na terenie Ziemi Puckiej. Od 1993 roku przewodniczący Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego (powtórnie od 2002 roku – do chwili obecnej), członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego, był delegatem na KZD NSZZ „Solidarność”. Odpowiada od 2002 r. m. in. za sprawy organizacji uroczystości Sierpnia 1980 oraz Grudnia 1970. Współzałożyciel Regionalnego Forum Edukacyjnego w Gdańsku (1995), Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” (od 2003 r. dwudziestu edycjach przyznano 736 stypendiów utalentowanym uczniom), Konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” (2003), wojewódzkiego konkursu plastyczno-muzycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj” (siedem edycji).

Jest autorem szeregu artykułów na tematy edukacyjne oraz książek „Rzecz o reformie edukacji” (2001) i „Rzecz o reformowaniu edukacji, czyli… a to Polska właśnie” (2005). Przewodniczył wydaniu cyklu publikacji nt. edukacji pt. „Biblioteczka reformy” (w latach 1998-2001 ukazało się 40 zeszytów). Jest jednym z redaktorów publikacji krajowej i regionalnej pt. „Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych” (2004), poradnika dotyczącego zasad korzystania ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (2003), materiałów pomocniczych dla nauczycieli i konkursie szkolnym o losach Polaków na Wschodzie pt. „Katyń, Golgota Wschodu” (2000), z wiedzy o najnowszej historii Polski „Od  Jałty do Gdańska” (2005). Wydawca książki – zbioru 28 wywiadów uczniów z uczestnikami strajków 1988 roku: „W drodze do Wolnej Polski” (2007), a także publikacji „Niepokorni nauczyciele. 40 lat oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej” (2020 r. – wraz z red. Arturem S. Górskim). Pomysłodawca stworzenia i wydania LISTY „Ludzie 1988 roku na Wybrzeżu” (zawiera już ponad 3000 nazwisk uczestników tamtych protestów), tablicy poświęconej czterem ofiarom stanu wojennego w Gdańsku (odsłonięta w 2016 r. na Placu Solidarności). Wspierał publikacjami, organizacją studiów podyplomowych dla nauczycieli na Uniwersytecie Gdańskim (pierwsze w 2000 r.) rozwój edukacji regionalnej (jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego).

Wydał tomik tekstów poetyckich pt. „Ja, Człowiek, czyli rozmowa z cieniem” (1997) oraz dziennik z okresu pobytu w wojsku w latach 1981-1982 pt. „Wojsko, Dostojewski i ja” (2006).  Otrzymał wyróżnienie: Fundacji POLCUL (Australia – 1992 r.) za działalność obywatelską, honorowe: „Amicus Educatio” (2004) za działania na rzecz oświaty, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (2005).  Na wniosek związków Rodzin Katyńskich został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Dba o patriotyczny wymiar uroczystości związanych z historią NSZZ „Solidarność”, pielęgnuje pamięć Grudnia 1970 i Sierpnia 1980 oraz Maja 1988.

Za bardzo ważne uznaje sprawy mądrej i powszechnej edukacji, dobrze przygotowującej do znalezienia się na rynku pracy. Akcentuje znaczenie dobrych nauczycieli i dyrektorów w życiu szkół, wagę zadań wychowawczo-patriotycznych, głęboko personalistyczny wymiar szkoły*.

Panie Przewodniczący, gratulujemy!

*W oparciu o www.wojciechksiazek.wordpress.com

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej