Protest w oświacie

Uchwała Nr 4 /21/RS z dnia 5 października 2021 r. ws. powołania Sztabu Protestacyjnego

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, na podstawie decyzji Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, powołuje Sztab Protestacyjny, w skład którego wchodzą przewodniczący KM/KZ i członkowie Prezydium Rady.

Głównymi przyczynami powołania Sztabu jest negatywnie oceniany projekt zmian statusu zawodowego nauczycieli, przedstawiony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 21 września br., a także brak realizacji Porozumienia NSZZ „Solidarność” oświatowej z Rządem RP z 7 kwietnia 2019 r.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec:

 1.  Braku zapisania w projekcie propozycji corocznej waloryzacji wynagrodzeń (indeksacji), która zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z 21 maja 2018 r.  powinna odnosić się do średniej wynagrodzeń w gospodarce narodowej.
 2. Braku zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na podwyżkę płac.
 3. Braku gwarancji, że najbliższa podwyżka wynagrodzeń w oświacie nastąpi nie później niż 1 stycznia 2022 r.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się:

 • Likwidacji świadczenia urlopowego, zagwarantowanego w Karcie nauczyciela, poprzez zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 • Zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego.
 • Zmniejszeniu dodatku wiejskiego.
 • Likwidacji świadczenia na start.
 • Likwidacji dodatku uzupełniającego w przypadku nieosiągania średnich wynagrodzeń.

Rada niezwykle krytycznie ocenia fakt, iż do propozycji tak radykalnych zmian, i to bez zabezpieczenia finansowego, dochodzi w czasie zagrożenia kolejną falą pandemii, nauczania zdalnego, hybrydowego. Nauczyciele stali się cichymi bohaterami zachowania elementarnego ładu społecznego, rodzinnego, edukacyjnego i  fundowanie im – w miejsce podziękowań – kolejnego stresu, negatywnych emocji, jest z moralnego punktu nie do przyjęcia. Także w obliczu nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej.

W imieniu Sekcji,

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Do wiadomości:

 • Minister Edukacji i Nauki (za pośrednictwem Krajowej Sekcji Oświaty  i Wychowania NSZZ „Solidarność”),
 • Wojewoda Pomorski,
 • Pomorski Kurator Oświaty,
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku,
 • Pomorska Rada Oświatowa,
 • Zarządy Wojewódzkie Prawa i Sprawiedliwości i innych ugrupowań parlamentarnych,
 • Szkoły i placówki edukacyjne w województwie pomorskim,
 • Środki społecznego przekazu.
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej