Program osłonowy dla nauczycieli oraz dla organów prowadzących w związku z planami zmian ustroju szkolnego

Program osłonowy dla nauczycieli oraz dla organów prowadzących w związku z planami zmian ustroju szkolnego a także w związku z przesunięciem obowiązku szkolnego na 7 rok życia

1.    Wydłużenie stanu nieczynnego dla nauczycieli (art. 20 KN z ½ do roku).
2.    Możliwość przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę (np. przywrócenie w okresie przejściowym –     do 2022 r. z możliwości skorzystania z art. 88 KN).
3.    Prawo wglądu i opiniowania przez ZZ projektów organizacji szkół  (najlepiej na poziomie szkół, ew. kuratoriów).
4.    Możliwość uzupełnienia kwalifikacji do nauczania innych przedmiotów (studia podyplomowe, ale określeniem max. liczby godzin – wg propozycji zapisanych w postulatach Sekcji Małopolska).
5.    Obowiązek zasięgania opinii ZZ ws. zmian sieci szkolnej, czy likwidacji placówek.
6.    Przywrócenie obowiązku corocznych negocjacji regulaminów wynagrodzeń dla nauczycieli (art. 30 KN).
7.    Wprowadzenie tzw. standardów zatrudnieniowych – określenie maksymalnej liczby uczniów w klasach.
8.    Utworzenie banku danych dla bezrobotnych nauczycieli (przy Kuratoriach, może też Urzędach Pracy).
9.    Wprowadzenie mechanizmu kontroli zatrudnienia (gdy więcej niż 1 stosunek pracy. Gdy ponad 1,5 etatu w danej szkole).
10.    Odprawy (rekompensaty w przypadku dobrowolnych odejść).

Program osłonowy – pakiet – więcej czytaj w PDF:…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej