Apel ws. zwolnień nauczycieli

Rada Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża swój niepokój związany z kolejną falą zwolnień nauczycieli (ok. 230 w regionie gdańskim, ok. 3 000 w skali Polski). Zwracamy uwagę, że każde zwolnienie to dramat ludzi, często osób bardzo dobrze wykształconych, z wieloletnią praktyką pedagogiczną.

W tej sytuacji oczekujemy szczególnie wrażliwości dyrekcji szkół, organów prowadzących, nadzorujących szkoły, aby minimalizować te decyzje, aby umożliwiać łączenie etatu w kilku szkołach, ew. zatrudnienie na część etatu, czy pomocy także po okresie rekrutacji lipcowej w szkołach, gdzie być może powstanie większa liczba oddziałów.

Oczekujemy także na:

  1. Zatrudniania asystentów nauczycieli i asystentów wychowawców świetlic (też nie może liczyć więcej niż 25 uczniów), zgodnie z art. 7 i art. 67 ustawy o systemie oświaty – żeby nie był to tzw. zapis papierowy.
  2. Tworzenie klas nie większych niż 25 uczniów nie tylko w I klasie w szkole podstawowej (ta bariera wynika z art. 61 ustawy o systemie oświaty), ale i w wyższych klasach szkół podstawowych, gimnazjów, szkołach ponadgimnazjalnych. Niedopuszczalne jest np. ustalanie norm powyżej 30 uczniów w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych.
  3. Ustalanie podziału na grupy nie na poziomie np. 20 uczniów, a ok. 15, bo tyle bywa np. stanowisk z przedmiotów laboratoryjnych, pracowniach komputerowych, zajęciach wychowania fizycznego.
  4. Zatrudnianie kadry specjalistycznej – większej liczby pedagogów, psychologów, logopedów, socjoterapetów,
  5. Tworzeniu tzw. klas uzawodowionych – od 15 roku życia, liczebnie mniejszych, np. przy szkołach zawodowych),
  6. Akcent na zatrudnianie nauczycieli wspomagających w klasach z uczniami z orzeczoną niepełnosprawnością (wówczas są też mniejsze liczebnie klasy),
  7. Sensowne wydawanie środków MEN oraz naliczanych na podstawie art. 70 ustawy Karta Nauczyciela – akcentując znaczenie dofinansowania kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych, studiów nadających dodatkowe kwalifikacje z zakresu drugiego przedmiotu, zajęć.

Sekcja stara się zapewnić pomoc prawną zagrożonym zwolnieniami nauczycielom (np. problem zatrudniania na czas nieokreślony a przez mianowanie, możliwość przejścia w stan nieczynny – zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela). Nie zmienia to jednak faktu, że potrzebna jest rozważna i planowa polityka szkół, organów prowadzących, aby minimalizować problem zwolnień czynnych zawodowo nauczycieli.

Wojciech Książek (Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

Pobierz Apel w PDF:…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej