Pismo do Przewodniczącego KSKiW ws. możliwości powielania pomocy dydatkycznych i materiałów

Pan Ryszard Proksa –

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Szanowny Panie Przewodniczący,

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego zwraca się o pilne wyjaśnienie, dlaczego na stronie internetowej MEN pojawiła się informacja, iż szkoły nie mogą powielać materiałów dla klas pierwszych szkół podstawowych? („W związku z wieloma pytaniami, a także sygnałami docierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, przypominamy: x. Dyrektor lub nauczyciel NIE MAJĄ PRAWA żądać od rodziców pierwszoklasistów zakupu/dopłaty do materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych do zajęć obowiązkowych (tablice multimedialne, karty pracy, ćwiczenia). x. Gdy nauczyciel prosi, abyśmy kupili dzieciom (pierwszoklasistom) dodatkowe ćwiczenia/materiały edukacyjne, a także pokryli koszt zakupu jego kart pracy, i gdy twierdzi, że w innym wypadku nasze dzieci miałyby korzystać z kserowanych pomocy, to działa niezgodnie z prawem”.).

W sytuacji, gdy nauczyciele sygnalizują różne braki z tym związane, taka interpretacja utrudnia dyrektorom, nauczycielom uzupełnianie braków, które pojawiły się przy okazji zmianach dotyczących I klas szkół podstawowych, m. in. związanych z wprowadzeniem elementarza.

Przypominamy, o czym pisaliśmy 16. 09. 2014 roku (sprawa braku pomocy dydaktycznych), że zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela: „Organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych”, pkt.2 „Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania” (mówi o tym także Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania).

Z poważaniem

Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

Pismo otrzymują także:

  •  Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,
  •  Jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły na terenie województwa pomorskiego,
  •  Środki społecznego przekazu.

Pobierz Pismo w wersji PDF:…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej