Oświata: oferta Sekcji

Przesyłki mailowe (NBO)

Zainteresowanych bezpłatnym otrzymywaniem raz na ok. 2 tygodnie zestawu informacji związkowo-oświatowo-prawnych wysyłanych przez naszą Sekcję (NBO – Nieregularny Biuletyn Oświatowy – wyszło już ponad 200 numerów), prosimy o podanie swego maila na adres: oswiata@solidarnosc.gda.pl W przypadku członkostwa w „S” (prosimy o taką informację) przesyłka będzie zawierać również opinie prawne.

Przykładowe działania KZ/KM

 • porady i wsparcie w trudnych sytuacjach pracowniczych
 • obrona miejsc pracy (przeciwdziałanie likwidacjom placówek)
 • interwencje u pracodawcy w przypadku łamania praw pracowniczych lub związkowych
 • pomoc osobom poddawanym mobbingowi w miejscu pracy
 • pomoc poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia
 • działalność socjalna poprzez zapomogi losowe, zabawy choinkowe, itd.
 • comiesięczne spotkania z przewodniczącym kół „S” i członkami KM
 • promocja Związku (m.in. spotkania w kołach)
 • uroczyste spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Edukacji, świąt Bożego Narodzenia
 • opiniowanie aktów prawnych i zmian w prawie oświatowym
 • negocjacje regulaminów obowiązujących w Gminie
 • cykliczne spotkania z władzami oświatowymi
 • udział w spotkaniach z dyrektorami placówek oświatowych
 • udział w uroczystościach szkolnych (rocznicowych, nadania imienia)
 • udział w posiedzeniach Komisji Edukacji
 • udział w pracach komisji nagród, komisji zdrowotnej
 • uczestnictwo w komisjach konkursowych powołanych do wyboru dyrektorów placówek oświatowych
 • uczestnictwo w komisjach ds. awansu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
 • coroczny udział w obchodach rocznic Sierpnia ’80 i Grudnia ’70
 • udział w pracach Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego i Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
 • wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym poprzez:
 • nieodpłatne szkolenia dotyczące awansu zawodowego i konsultacje indywidualne ekspertów,
 • kierowanie naszych członków na szkolenia związkowe, m.in.: Jak korzystać z prawa?  Zmiany w kodeksie pracy; Promocja Związku; Szkolenia SIP

Pomoc „S” dla uczniów – praca sezonowa

Gdańska „Solidarność” zachęca młodzież do skorzystania z porad w zakresie prawa pracy, bo wakacje to też czas pracy sezonowej. Podejmując czasowe zatrudnienie powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim:

 1. Warunki umowy o pracę powinny być potwierdzone na piśmie najpóźniej w dniu jej podjęcia.
 2. Umowa musi zawierać wysokość wynagrodzenia oraz określać rodzaj i warunki pracy.
 3. Przy pracy w gastronomii warto ustalić na piśmie ewentualną odpłatność za nocleg i wyżywienie.
 4. Najlepiej wynegocjować wypłatę wynagrodzenia co tydzień. Warto mieć stały przypływ gotówki i być spokojnym o resztę wynagrodzenia. Umowa o dzieło lub umowa-zlecenie nie gwarantuje minimalnego wynagrodzenia i pełnego ubezpieczenia społecznego.
 5. Przed rozpoczęciem pracy należy zrobić badanie lekarskie na koszt pracodawcy i przejść szkolenie BHP.

Jeżeli jesteś studentem lub uczniem i masz wątpliwości z zakresu prawa pracy – przyjdź, zabierając ze sobą legitymację szkolną lub studencką, do Działu Prawnego Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24, pok. 106, tel. 58 308 42 74, e-mail: dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl  Uzyskasz darmową poradę prawną. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.solidarnosc.gda.pl i www.pip.gov.pl

Twój problem – nasza sprawa… Solidarność. Przystąp do nas!

Nauczycielu! Pracowniku administracji i obsługi szkolnej!

Zachęcamy do wstępowania do NSZZ „Solidarność” oraz tworzenia struktur  „S” wszkołach. Brak zaangażowania znacznej liczby pracowników oświaty w działalność związkową ułatwia wprowadzanie niekorzystnych zmian w Karcie nauczyciela, statusie zawodowym, wynagrodzeniach, naszych emeryturach, likwidację szkół i przedszkoli, zwalnianie pracowników. Taka sytuacja powoduje pogorszenie pozycji negocjacyjnej przedstawicieli „S” na różnych szczeblach. Nie uda się rozwiązać wielu problemów oświatowych bez licznej przynależności do związkowych organizacji pracowniczych. Stąd apelujemy do wszystkich, którym bliskie są własne sprawy i losy polskiej oświaty, ozrzeszanie się w strukturach naszego związku.

Deklaracje członkowskie można otrzymać w siedzibach Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych „S” oświatowej (ich wykaz i adresy podajemy w biuletynie Sekcji), są też na stronie internetowej: www.solidarnosc.gda.pl (podstrony: Załóż związek lub Sekcja Oświaty). W razie potrzeby – możemy przyjechać, pomóc w organizacji wyborów.

Razem bezpieczniej! Razem będziemy mogli zdziałać więcej!

Mobbing – pobierz ulotkę…>>

Oferta Sekcji – pobierz ulotkę…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej