Nie ma reakcji, będzie protest

Ani Rząd RP, ani MEN nie zareagowały na postulaty „Solidarności”, protest zostanie więc zaostrzony. W Warszawie odbędzie się manifestacja.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania podjęła decyzję o zaostrzeniu form protestu. Do 15 kwietnia organizacje zakładowe i międzyzakładowe „Solidarności” w szkołach i placówkach oświatowych wejdą w spór zbiorowy z pracodawcami (w świetle prawa Związek nie może wejść w spór zbiorowy bezpośrednio z Rządem). W ramach prowadzonych sporów zbiorowych struktury związkowe w regionach powinny podjąć akcję informacyjno-protestacyjną, polegającą m.in. na oflagowaniu szkół, organizowaniu konferencji prasowych, a także pikiet pod biurami poselskimi, blokad przejść itp. Oprócz ogólnych postulatów Sekcji Krajowej organizacje związkowe mogą zgłaszać pracodawcom inne żądania, dotyczące na przykład poprawy warunków pracy, podwyżek płac dla pracowników obsługi i administracji szkół itp.

28 kwietnia odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Rada KSOiW apeluje do członków NSZZ „Solidarność” o aktywny udział we wszystkich akcjach protestacyjnych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej