Komunikat z obrad Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku 19. 01. 2021 r.

Problematyka zebrania Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (zdalnie – 19 stycznia 2021 r.) to m. in.:

 1. Przedstawienie informacji z prac Prezydium Sekcji – prezentacja.
 2. Wśród problemów organizacji związkowych za ważne uznawano sprawy badań przesiewowych oraz szczepień pracowników oświaty. W stanowisku Sekcji Gdańskiej z 12 stycznia br. zwracano uwagę na znaczenie wpisu o ich DOBROWOLNOŚCI. Podejmowano temat tzw. spłaszczania wynagrodzeń wśród pracowników administracji szkolnej. Apelowano o podjęcie działań na rzecz zapewnienia wynagrodzenia za:
  • Konsultacje w szkołach;
  • Za edukację w systemie on-line jako pracy w warunkach trudnych.
 3. Rada postanowiła wystąpić z pismem do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o otwarcie szkół także dla klas I-III szkół artystycznych I stopnia, pracujących w systemie popołudniowym (pismo jest na str. internetowej Sekcji).
 4. Rada przyjęła informację o planowanym szkoleniu ws. awansu zawodowego.
 5. Przedstawiono tematy zgłoszone przez „Solidarność” do omówienia podczas zebrań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Są to: a/ czas pracy i płace w okresie nauczania zdalnego, b/ problemy bibliotekarzy szkolnych, c/ sytuacja pracowników administracji i obsługi szkół.
 6. Wstępne podsumowano badanie ankietowe ws. ew. redukcji godzin z ramowych planów nauczania. Badanie będzie kontynuowane.
 7. Przedstawiono informacje dotyczące corocznego obowiązku opiniowania przez związki zawodowe projektów decyzji organów prowadzących ws. doskonalenia zawodowego nauczycieli (obowiązek ten wynika z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela).
 8. Poinformowano o konkursach na dyrektorów szkół w placówkach prowadzonych przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
 9. Zgłoszono do podjęcia problem tzw. edukacji włączającej.
 10. Z uwagi na problemy epidemiczne postanowiono nie podejmować decyzji o terminie śródkadencyjnego WZD Sekcji.
  • Najbliższa Rada Sekcji w systemie on-line (w zależności od sytuacji epidemiologicznej) odbędzie się 9 marca br.

W imieniu Prezydium Sekcji,
Wojciech Książek
(przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej