Komunikat z obrad Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku 8 grudnia 2020 r.

Problematyka zebrania Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (zdalnie – 8 grudnia br.):

1/ Omówienie działań Prezydium Sekcji, w tym podsumowanie szkolenia ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych, które prowadził mec. Przemysław Sąpór z Działu Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (w dwóch turach on-line uczestniczyło ok. 60 osób).
Uwaga: przygotowywane jest na luty 2021 r. szkolenie z awansu zawodowego nauczycieli.

2/ Podsumowanie spotkania z Pomorskim Kuratorem Oświaty w dniu 1 grudnia br.

3/ Kontynuacja prac wynikających z wniosków z konferencji ws. nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Zaproponowane zostanie spotkanie uzgodnieniowe, w tym w oparciu o projekt stosownego rozporządzenia MEN opracowany przez Sekcję w Poznaniu.

4/ Omówienie Apelu ws. redukcji godzin z ramowych planów nauczania, który przygotowała Sekcja Gdańska, by uzyskać wiedzę w skali regionu o ew. redukcjach, szczególnie gdy nastąpiły już po zaopiniowaniu projektu organizacji pracy danej szkoły. To ważne, by nie zostały utrwalone w planie nauczania na rok szkolny 2021/2022.

5/ Ustalenia ws. pomocy w organizacji obchodów pięćdziesiątej rocznicy Grudnia’70. Jest szereg problemów wynikających z obostrzeń epidemiologicznych.

6/ Omówienie spraw prawnych, w tym wniosków wynikających z udziału Anny Kocik – zastępcy przewodniczącego w spotkaniu w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie.

7/ Przedstawienie stanu prac nad składem i publikacją Biuletynu Sekcji nr 22. Zostanie on przekazany m. in. wraz z „Kalendarium 40-lecia” oświatowej „Solidarności” w Gdańsku – do poszczególnych Członków Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej. Będzie też dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.solidarnosc.gda.pl/oswiata

8/ Informacja o zmianach na stronie internetowej Sekcji (aktualizacje danych, nowe materiały).

9/ Przyjęcie treści życzeń Prezydium Sekcji na czas świąt Bożego Narodzenia oraz 2021 roku.

10/ Omówienie organizacji – zdalnego zebrania Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 19 stycznia 2021 r. (godz. 10.00).

W imieniu Prezydium Sekcji,
Wojciech Książek
(przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej