Komunikat z obrad Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, 2 lutego 2021 r.

Problematyka zebrania Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (zdalnie – 2 lutego 2021 r.) to m. in.:

  1. Informacja o przygotowaniu do szkolenia ws. awansu zawodowego, które odbędzie się 16 lutego 2021 r. (organizowane we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku);
  2. Omówienie sytuacji w szkołach, podjęcie decyzji o pracy nad projektem stanowiska akcentującego m. in. dobrowolność szczepień, potrzebę rzetelnej informacji nt. proponowanej szczepionki, dochowania tajemnicy szczepień;
  3. Upoważnienie przedstawiciela Sekcji do pracy w komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych (posiedzenia 4-5 lutego br.);
  4. Omówienie sytuacji przed opiniowaniem przez ZZ projektów organizacji szkół (postanowiono sporządzić opracowanie do dyspozycji KZ/KM wchodzących w skład Sekcji);
  5. Ustalenie kontaktu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” w Kuratorium Oświaty w Gdańsku ws. pism dotyczących tej instytucji;
  6. Omówienie informacji dotyczących liczby członków w KZ/KM na podstawie kwestionariuszy – stan na 31 grudnia 2020 r.
  7. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu w 2020 r. oraz projektem preliminarza na rok bieżący;
  8. Przedstawienie pisma do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nt. skuteczności działań m. in. ws. bibliotekarzy szkolnych (inicjatywa Sekcji w Gdańsku i we Wrocławiu);
  9. Omówienie wstępne programu Rady Sekcji w dn. 9 marca br., w tym przedstawienie przez radcę prawnego problemów związanych z tzw. edukacją włączającą.

W imieniu Prezydium Sekcji,

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej