Komunikat z obrad Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku 17 listopada 2020 r.

Problematyka zebrania Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (zdalnie – 17 listopada br.):

1/ Omówienie działań Prezydium Sekcji – w tym opinii Sekcji do stanowiska Pomorskiej Rady Oświatowej – ocena sytuacji w szkolnictwie;

2/ Przyjęcie pisma do MEiN (za pośrednictwem KSOiW NSZZ „Solidarność”) – potrzeba interwencji ws. wynagrodzenia za konsultacje w szkołach, a także przyjęcie stosownego apelu do organów prowadzących i dyrektorów szkół;

3/ Przyjęcie pisma do KSOiW ws. refundacji za okulary;

4/ Ustalenie odpowiedzi na mail ws. zamiaru przystąpienia do NSZZ „Solidarność”;

5/ Omówienie formy spotkania, z uwagi na obostrzenia sanitarne, z panią Małgorzatą Bielang – Pomorskim Kuratorem Oświaty (jest odpowiedź na pismo Sekcji z 21 października br.);

6/ Ustalenie dalszego trybu odpowiedzi Sekcji na pismo MEiN ws. bibliotek szkolnych;

7/ Przedstawienie tematów prawnych podejmowanych przez Biuro prawne ZRG oraz Sekcji (tematy to m. in.: praca zdalna, 500 zł a urlop zdrowotny, tryb hospitacji, PPK);

8/ Ustalenie propozycji szkoleń w porozumieniu z Działem Szkoleń ZRG. Będą odbywały się we wtorki, raz w miesiącu. Kolejne proponowane tematy to:

– Pracownicze Plany Kapitałowe (grudzień br.),

– Konsultacje z zakresu zmian w prawie oświatowym (styczeń 2021),

– Awans zawodowy (luty 2021).

Przy okazji przypomniano, że za pośrednictwem przewodniczących danej KZ/KM wchodzących w skład Sekcji – można korzystać z konsultacji w tym zakresie z ekspertami: Barbarą Kamińską i Hanną Minkiewicz;

9/ Przedstawiono stan prac nad wydaniem Biuletynu Sekcji nr 22 w wersji elektronicznej (w tym kalendarium działań Sekcji z pierwszych miesięcy czasu pandemii);

10/ Przedstawiono propozycje zmian na stronie internetowej Sekcji. Zostanie m. in. zamieszczone Kalendarium 40-lecia działań KM Gdańsk, które zawiera wiele informacji, zdjęć, faktów od czasu powstania oświatowej „Solidarności” w 1980 r. Przekazano podziękowania Sekcji dla tej dużej pracy faktograficznej;

11/ Omówiono sytuację związaną z zawieszeniem, w związku z rygorami epidemicznymi, wręczenia przyznanych Medali KEN oraz Złotych i Srebrnych Odznak KSOiW. Przypomniano o możliwości składania przez KZ/KM kolejnych wniosków.

Wnioski o Ordery i Odznaczenia Państwowe powinny wpłynąć do Międzyregionalnej Sekcji do 11 grudnia 2020, wnioski o Medale KEN do 25 stycznia 2021, Krzyże Zasługi są przyznawane za szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Wzory wypełnienia wniosków i pozostałe informacje znajdują się na stronie Kuratorium www.kuratorium.gda.pl należy się do nich dostosować, gdyż najwięcej jest błędów formalnych, które dyskwalifikują wnioski.

12/ Przyjęto, że na bieżąco, w zależności od sytuacji epidemicznej będą podejmowane decyzje o stacjonarnych posiedzeniach Rady Sekcji oraz Prezydium. Najbliższe posiedzenie Rady planowane jest na 12 stycznia 2021 r.

W imieniu Prezydium Sekcji,

Wojciech Książek (przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

     

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej