Komunikat z obrad otwartego dla członków Rady Sekcji Prezydium 16 czerwca 2020 r.

Podczas zebrania Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (odbyło się 16 czerwca 2020 r. w Sali „Akwen”):

1/ Przedstawiono komunikat z obrad Prezydium (on-line) 2 czerwca br., w tym informację o wysłanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej – za pośrednictwem władz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”:

– Apelu ws. wycofania się z konsultacji w szkołach;

– Skardze ws. braku odpowiedzi na problemy przesłane po konferencji „Problemy bibliotekarzy szkolnych” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (odbyła się 11. 02. 2020 r. w Gdańsku).

2/ Wyniki Ankiety ws. płac. Omówiono wnioski wynikające z ankiety ws. wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe od czasu zawieszenia pracy szkół 12 marca 2020 r. (podziękowania dla komisji międzyzakładowych i zakładowych, które przesłały ankiety).

3/ Decyzje płacowe gmin. Przedstawiono sytuację ws. problemów związanych z wynagrodzeniami w okresie epidemii w gminie Szemud oraz działania władz w tym zakresie KM Wejherowo, w którym to organie prowadzącym w ogóle nie wypłaca się nadgodzin z tytułu kształcenia na odległość, podejmuje się decyzje o redukcji niektórych obszarów pracy szkół i wynikającego z niej zmniejszenia zatrudnienia. Przyjęto plan dalszych działań w tym zakresie z udziałem przewodniczącego ZRG Krzysztofa Dośli.

4/ Epidemiczna prywatyzacja oświaty. W związki z wnioskami wynikającymi z badania ankietowego oraz sytuacji płacowej w gminie Szemud (ale też w wybranych placówkach powiatu kwidzyńskiego oraz Miasta i Gminy Gniew) postanowiono wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej (za pośrednictwem KSOiW NSZZ „Solidarność”) ws. potrzeby uregulowań, które uniemożliwią zbyt duże rozwarstwienie płac w szkołach prowadzonych przez różne organy prowadzące, zahamują zjawiska tzw. epidemicznej prywatyzacji oświaty.

5/ Warunki trudne kształcenia na odległość. Postanowiono wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej (za pośrednictwem KSOiW NSZZ „Solidarność”) o wprowadzenie odpowiednich zapisów prawnych uznających kształcenie na odległość jako edukację prowadzoną w warunków trudnych. Jednocześnie przygotowano projekt pisma danej KZ/KM do organów prowadzących na swoim terenie działania o rekompensaty finansowe z tego tytułu poprzez zwiększenie puli przeznaczonej na dodatki motywacyjne nauczycieli oraz przeznaczenie na ten cel zaoszczędzonych środków w funduszu wynagrodzeń przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

6/ Konsultacje jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przygotowano do wykorzystania przez KZ/KM projekt pisma do dyrektorów szkół ws. zapłaty za konsultacje prowadzone metodą tradycyjną lub on-line, zgodnie z art. 42 ust. 2d Karty nauczyciela i § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7/ Biuletyn Sekcji. Ustalono zasady pracy nad Biuletynem Sekcji na rok szkolny 2020/2021. Będzie opracowany w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej Sekcji oraz w formie plakatu reklamującego jego zawartość. Uwagi, propozycje KZ/KM mogą zgłaszać do końca czerwca br.

8/ Stypendia. Omówiono komunikat ws. XVIII edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Przypomniano, że wnioski składa się do 20 lipca br. koniecznie na druku z 2020 r. (znajdują się do pobrania na stronie internetowej Zarządu Regionu, Sekcji https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmiany-w-regulaminie-funduszu-stypendialnego-nszz-solidarnosc-przed-xviii-edycja-w-2020-roku/, Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy). Opinia nauczyciela-wychowawcy, inne mogą być dołączone w wersji zeskanowanej. Musi być, jako warunek regulaminowy, dołączona wypowiedź ucznia nt. „Moje spotkania z Solidarnością”. Zaapelowano także o wpłaty na Fundusz.

9/ Zaapelowano o przesłanie informacji o liczbie członków według stanu na 30 czerwca 2020 r.

10/ 40-lecie Związku. Przedstawiono propozycje do organizacji uroczystej Rady Sekcji z okazji 40-lecia Związku – wstępnie 8 września br. Przypomniano o możliwości zamawiania przez KZ/KM znaczków z okazji czterdziestolecia „Solidarności” i organizacji uroczystych zebrań na swym terenie działania. Informacje szczegółowe o zestawach znaczków pod linkiem https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pamiatkowe-znaczki-na-40-lecie-solidarnosci/

11/ Publikacja. Przekazano informację o przygotowywanej publikacji Niepokorni. Czterdzieści lat oświatowej „Solidarności” na terenie Ziemi Puckiej i losy nauczycieli Piotra Wasilewskiego i Ewy Muży, o wręczeniu Krzyża Wolności i Solidarności (pośmiertnie), o odsłonięciu tablicy 1 września 2020 r. w Państwowym Zespole Szkół w Kłaninie, poświęconej wyprowadzonemu ze szkoły 12 lutego 1982 r., skazanemu na 3 lata więzienia z powodów politycznych, śp. Piotrowi Wasilewskiemu.

12/ Podziękowania za rok szkolny 2019/2020. Przekazano podziękowania za mijający, niezwykle trudny rok szkolny członkom NSZZ „Solidarność” i wszystkim ludziom związanym z oświatą. Z prośbą o ich udostępnienie w szkołach.

W imieniu Sekcji,

Wojciech Książek

Uwaga: w/w dokumentami dysponują członkowie władz oświatowej „Solidarności”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej