Komunikat Prezydium Sekcji z 2 czerwca 2020 r.

Podczas zebrania Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (odbyło się on-line 2 czerwca 2020 r.):

1/ Konsultacje w szkołach. Omówiono sytuację w oświacie, w tym reakcje nt. Apelu Sekcji do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania o wycofanie się z konsultacji w szkołach. Członkowie Prezydium zwracali uwagę na zwiększenie czasu pracy wielu nauczycieli: prowadzenie lekcji on-line oraz konsultacje w szkołach od 1 czerwca dla wszystkich uczniów. Postanowiono rozważyć przygotowanie wystąpień do dyrektorów szkół o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za realizację tych dodatkowych nadgodzin.

2/ Odpowiedzi na ankiety ws. wynagrodzeń. Przestawiono pierwsze wnioski wynikające z opracowanych przez naszą Sekcję ankiet w sprawie realizacji wynagrodzeń w okresie epidemii (przesłały już KM Puck, KZ Goręczyno, KM Sztum, KZ Czersk, KM Gdańsk – w załączeniu). Podziękowania. Czekamy na kolejne. To ciekawy i ważny materiał poglądowy na kolejne działania Sekcji i komisji.

3/ Decyzje płacowe gmin. Omówiono problemy wynikające z braku wypłat za godziny ponadwymiarowe w szkołach prowadzonych przez Gminę Szemud. W sprawie tej, na wniosek KM z Wejherowa, Sekcja wystosowała pismo Wójta (w załączeniu. Możemy z Sekcji wysłać także do innych JST, gdy wystosowano wcześniej z danej KZ/KM – prośba o zwrotną). Postanowiono wstrzymać się z innymi działaniami do czasu odpowiedzi – upłynięcia terminu na odpowiedź wynikającą z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4/ Awans zawodowy 2020. W związku z zakończeniem okresu stażu przez kolejną grupę nauczycieli, nasze ekspertki ds. awansu zawodowego Barbara Kamińska, Hanna Minkiewicz przygotowały prezentację na ten temat, stosując zapisy aktualnego stanu prawnego. Może być ona udostępniona wyłącznie przez przewodniczących KZ/KM zainteresowanym członkom „Solidarności”.

Przypominamy, że osoby, które rozpoczynały awans zawodowy w 2017 roku, przedkładają sprawozdanie zgodnie z rozporządzeniem wówczas obowiązującym, ale dokumentację na komisję egzaminacyjną (prezentacja dorobku zawodowego) lub klasyfikacyjną (opis i analiza) sporządzają zgodnie z rozporządzeniem z 2018, ze zmianą (dotyczy powrotu do oceny dorobku zawodowego za okres stażu zamiast oceny pracy) z 2019 roku. Dyrektor nie może wymagać od nauczyciela sprawozdania według obowiązującego obecnie rozporządzenia, bo taki dokument dołączony do dokumentacji prawdopodobnie zostanie zakwestionowany przez przedstawicieli organu nadzorującego lub ekspertów. Zachęcamy do skorzystania z naszej prezentacji, ale również polecamy stronę Pomorskiego Kuratorium Oświaty, zakładka awans zawodowy.

https://www.kuratorium.gda.pl/category/dyrektornauczyciel/awans-zawodowy/

Uwaga: Kol. B. Kamińska i kol. H. Minkiewicz mogą udzielić konsultacji indywidualnych ws. awansu zawodowego (zgłaszają chęć rozmowy tel. przewodniczący danej KZ/KM, którzy otrzymali dane kontaktowe do w/w osób).

5/ Odznaczenia. Przekazano informację o składanych wnioskach o Złote i Srebrne Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Przypomniano, że możne je składać sukcesywnie. Kol. Hanna Minkiewicz – sekretarz Sekcji będzie reprezentowała NSZZ „Solidarność” 17 czerwca br. podczas prac komisji rozpatrującej wnioski o nagrody MEN.

6/ Zebranie 16 czerwca w Sekcji. Omówiono zasady organizacji zebrania Prezydium 16 czerwca br., na które zapraszamy także zainteresowanych członków Rady Sekcji. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału, aby przygotować odpowiednią salę obrad i wdrożyć odpowiednie w czasie epidemii procedury (np. zachowanie odległości).

7/ 40-lecie Związku. Przedstawiono propozycje do organizacji uroczystej Rady Sekcji z okazji 40-lecia Związku – prawdopodobnie 8 lub 15 września br.. Sprawa do dyskusji także podczas zebrania 16 czerwca br.

Przypomniano o możliwości zamawiania znaczków z okazji czterdziestolecia „Solidarności”. Informacje szczegółowe o zestawach znaczków pod linkiem https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pamiatkowe-znaczki-na-40-lecie-solidarnosci/

8/ Książka o oświatowej „S” Ziemi Puckiej i niezłomnych nauczycielach. Poinformowano też o stanie przygotowań do wydania publikacji o historii oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej. Planowana prezentacja książki nastąpi 1 września br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kłaninie k. Pucka, gdzie uczył aresztowany 12 lutego 1982 r. śp. Piotr Wasilewski. Więcej materiałów znajdzie się także o Ewie Muży z Kuźnicy.

9/ Stypendia i skanowane opinie. Podjęto problem stypendiów NSZZ „Solidarność” (zbliża się XVIII edycja). Można będzie do wniosków dołączać skany: opinii nauczycieli-wychowawców, organizacji związkowych, innych rekomendacji. Komunikat i apel o wpłaty w zakładce funduszu.

https://solidarnosc.gda.pl/sekcje-regionalne/oswiata/fundusz-stypendialny-im-nszz-solidarnosc/

10/ Omówiono kwestie finansowe Sekcji oraz pismo skierowane do KSOiW. Anna Kocik – zastępca przewodniczącego i skarbnik Sekcji przedstawiła sposób komunikacji z komisjami w zakresie spraw finansowych.

W imieniu Sekcji,
Wojciech Książek

Uwaga: w/w dokumentami dysponują członkowie władz oświatowej „Solidarności”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej