Komunikat Prezydium Sekcji z 19 maja 2020 r.

Podczas zebrania Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (zebranie on-line odbyło się 19 maja 2020 r.)  z wielkim uznaniem mówiono o dużym wysiłku nauczycieli – także dodatkowym czasie pracy, wydatkach na sprzęt i oprogramowanie, w prowadzeniu edukacji on-line. O wsparciu, poza nielicznymi wyjątkami, przez dyrekcje szkół, czy organy prowadzące.

Podczas Prezydium:

1/ Przedstawiliśmy informację o pracy Prezydium Sekcji (są komunikaty na str. internetowej Sekcji), w tym:

 1. 30 kwietnia br. przygotowaliśmy opinię do art. 50 i 55, zawartych w projekcie 3.0 ustawy antykryzysowej (tarczy), w której znalazły się propozycje zmian w ustawie Karta nauczyciela (awans zawodowy, urlopy wypoczynkowe). Dzięki Solidarności udało się zablokować niekorzystne zmiany w KN (w mediach przebiła się informacja tylko o innym związku i Lewicy);
 2. Pismo do KSOiW-MEN z 8 maja br. ws. świadczenia urlopowego;
 3. Pismo do KSOiW-MEN z 29 kwietnia br. ws. przygotowania szkół do przyjęcia dzieci i awansu zawodowego nauczycieli;
 4. Pismo do Kuratorium z 29 kwietnia br. ws. przygotowań do edukacji on-line;
 5. Projekt pisma KM do Kuratorium – zażalenia na „nadgorliwość” w czasie edukacji on-line;
 6. Projekt pisma KM do JST, Kuratorium – zażalenia na tryb opinii ws. arkuszy organizacyjnych (i opinia prawna ws. tzw. anonimizacji);
 7. Pismo do UMWP z 29 marca br. ws. wypłaty wynagrodzenia łącznie z nadgodzinami (oraz opinia prawna);
 8. Stanowisko Sekcji Gdańskiej 20 marca br. ws. nauczania on-line.

2/ Dokonaliśmy ocena sytuacji – przygotowanie do powrotu edukacji (nauczycieli i uczniów) do szkół. Postanowiliśmy przygotować pismo – apel do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” o podjęcie pilnych rozmów  z MEN ws. odstąpienia od konsultacji w szkołach od 25 maja br. Rodzi to szereg wątpliwości, pytań, szczególnie o połączenie z systemem pracy on-line, a doba ma tylko 24 godziny!

3/ Postanowiliśmy wysłać do KZ/KM prezentacje na temat awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r., zwrócić uwagę na ważne zapisy w rozporządzeniu MEN o awansie zawodowym a także na informacje o awansie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku: link https://www.kuratorium.gda.pl/category/dyrektornauczyciel/awans-zawodowy/ Zaoferować KZ/KM możliwość konsultacji indywidualnych z ekspertami „S” ds. awansu zawodowego: Barbarą Kamińską i Hanną Minkiewicz (zgłaszają chęć rozmowy tel. przewodniczący danej KZ/KM, którzy otrzymają namiary tel. do w/w osób).

4/ Omówiliśmy istotną z perspektywy wynagrodzeń nauczycieli odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy w Wałbrzychu. Może ona być załącznikiem do podobnych wystąpień na naszym terenie działania (wzór wystąpienia do dyrektora, organu prowadzącego, następnie skargi do PIP przekazywaliśmy już do KZ/KM). Przypominamy, że opinia prawna, dotycząca wypłaty wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi za czas niewykonywania pracy w szkołach z powodu epidemii koronawirusa znajduje się na stronie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?lang=pl

5/ Przypomnieliśmy o możliwości zamawiania znaczków z okazji czterdziestolecia „S” (zestaw z etui kosztuje 11 zł. Teczka – 3 zł). Wzory dyplomów wysyłaliśmy w poprzednich wysyłkach. Pozwoli to na organizację zebrań okolicznościowych (rocznicowych), na swoim terenie działania. Podobnie jak typowanie osób do wyróżnień.

6/ Zapoznaliśmy się z informacją o wystąpieniach ws. wniosków o Medale KEN i odznakach KSOiW (nie wszystkie osoby, które proponowaliśmy, przekazały informacje. W przypadku odznak KSOiW – jest jeszcze taka możliwość. Zadanie koordynuje kol. Hanna Minkiewicz.

7/ Postanowiliśmy zawiesić zbieranie ankiet związanych z sytuacją pracowniczą pracowników administracji i obsługi szkół (zebranie miało się odbyć 22 kwietnia br.). O nowym terminie zebrania zdecyduje Rada Sekcji.

8/ Postanowiliśmy przypomnieć MEN, za pośrednictwem władz KSOiW NSZZ „S”, że czekamy na odpowiedź ws. przesłanych wniosków z konferencji nt. sytuacji nauczycieli – bibliotekarzy szkolnych (odbyła się 11 lutego 2020 r.).

9/ Omówiliśmy sprawy finansowe Sekcji. Postanowiliśmy:

 1. Przekazać informacje do KZ/KM wchodzących w skład Sekcji o stanie i wpływach ze składek po pierwszym kwartale 2020 r. (zadanie koordynuje skarbnik – Anna Kocik).
  1. Odpowiedzieć na pismo z KSOiW NSZZ „S” w tej sprawie,
  1. Podjąć uchwałę o wsparciu finansowym publikacji o historii „S” oświatowej na terenie Ziemi Puckiej, w tym losie dwóch nauczycieli: Ewy Muży i śp. Piotra Wasilewskiego. Podziękowania dla tych KM/KZ, które wpłaciły: KM Lębork, KM Gdańsk, KM Wejherowo, KM Puck, ENERGA, KZ Wejherowo, KZ Pogotowie Ratunkowe, KM Koszalin, KM Chojnice oraz osób prywatnych. Nadal prosimy o wpłaty.

10/ Postanowiliśmy skierować pytanie do członków Rady, czy organizujemy zebranie 9 czerwca br. (też są w szkołach egzaminy maturalne), czy na razie wstrzymujemy.

W imieniu Sekcji,

Wojciech Książek

Uwaga: w/w dokumentami dysponują członkowie władz „S” oświatowej.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej