Komunikat powyborczy

W dniach 17 i 24 kwietnia 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” (110 delegatów).

– Powołaliśmy Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z siedzibą w Gdańsku (weszły także organizacje związkowe „S” z Kwidzyna, Sztumu, Nowego Dworu Gdańskiego.

– Przedstawiliśmy sprawozdanie z działalności Sekcji w minionej kadencji (w załączeniu – do wiadomości członkowie „S”) oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji.

– Wybraliśmy na czteroletnią kadencję: Przewodniczącego Sekcji, 45. osobową Radę Sekcji, 5 osób do Komisji Rewizyjnej, 10 delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

– Przyjęliśmy, oprócz tzw. uchwał porządkowych, kilkanaście uchwał, stanowisk, apeli. W tym uchwałę programową zwierająca tak postulaty edukacyjne, jak i wskazania dla naszej działalności związkowej. Znamienne, że zaczynamy ją od przypomnienia słów „Dobra szkoła dobrym nauczycielem stoi”. Warto o tym pamiętać w podejmowaniu różnych działań – także związkowych. W załączeniu: Komunikat wyborczy; Uchwała programowa; Wykaz i treść uchwał i stanowisk, w tym dotyczących: Konieczności zwiększenia nakładów na oświatę; Potrzeby znaczącego wzrostu płac nauczycieli – w tej kadencji parlamentarnej; Poprawy sytuacji pracowników administracji i obsługi; ws. tzw. godzin niepłatnych i do dyspozycji dyrektora; Oceny pracy nauczyciela; Awansu zawodowego nauczycieli; Sytuacji nauczycieli łączących etat w kilku szkołach; Poprawy sytuacji bibliotekarzy szkolnych; Organizacji uroczystości w rocznicę 100 lat Niepodległej.

Załączniki do pobrania:

– Komunikat Wyborczy z WZD Sekcji 24 kwietnia 2018 r.- pobierz:…>>

– Uchwała Programowa Sekcji – WZD SRG IV 2018- pobierz:…>>

– Wykaz zbiorczy uchwał – Stanowisk – Apeli – WZD SRG IV 2018- pobierz:…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej